Gilles de Hollander

Enlarge

Gilles likes MGMT - Gilles de Hollander

Ik ben Gilles de Hollander, 5e-jaars Beta-Gamma bachelor-student. Beta-Gamma is een interdisciplinaire studie waar het denken 'tussen' wetenschapsdisciplines centraal staat. Je stroomt na een zwaar, superbreed, maar fantastische eerste jaar in bij een andere studie, je 'major'. Bij mij was dat psychobiologie. Deze major heb ik in 2 jaar afgerond, waarna ik dacht: dit is nog niet genoeg: tijdens een project binnen beta-gamma met een socioloog en een AI-er heb ik een computermodel gemaakt van kennis-uitwisseling met behulp van 'Hopfield-netwerken' (een soort van neurale netwekren), die kennis representeren als in hoeverre verschillende woorden/concepten met elkaar samenhangen. We bleken in staat tot op zekere hoogte te voorspellen aan de hand van lijstjes met woorden die mensen invulden in hoeverre ze in een groepsdiscussie daarna met de definitie van een 'groepsbegrip' mee zouden gaan of tegen zouden stribbelen. Dat was het moment dat ik er definitief van overtuigd raakte dat de combinatie van kunstmatige intelligentie en de wetenschap over menselijke cognitie een ontzettend waardevolle en interessante combinatie met toekomst is en sindsdien doe ik dan ook een 2e major: kunstmatige intelligentie. Ik ben mateloos gefascineerd door de koppeling van menselijke en kunstmatige cognitie, hoe de vakgebieden die zich met beiden bezighouden van elkaar kunnen leren en hoe je met die kennis leuke, bijzondere, mooie en interessante dingen kan programmeren.

Works for:

Contact information

  • Gilles de Hollander
  • Carolina MacGillavrylaan 1772
  • 1098 XE
  • Amsterdam
  • NL