Esther Mannaerts, Twitter, Facebook

Sociale media heet niet voor niets sociaal..

Het woord Media moet niet op traditionele wijze gebruikt worden.

Ik ben gestart met diepte interviews voor mijn onderzoek, de opzet van de gesprekken is achterhalen hoe er over participatie – in brede zin – wordt gedacht.
Kijkend naar online participatie komt uit de 6 gesprekken die ik tot nu toe heb gevoerd duidelijk naar voren dat de indruk er is dat organisaties (en individuen) nog niet echt de essentie van sociale media begrijpen.

Enlarge

Grouping Ewes - Foto: pickup2sticks found on Flickr Esther Mannaerts

With:

Sociale media heet niet voor niets sociaal. Het gaat om interactie tussen mensen. Interactie, dat woord wordt ook nog niet helemaal begrepen, of beter gezegd, moet in een andere context worden geplaatst. Er wordt namelijk wel op elkaar gereageerd via het internet, maar vaak gaat dit in vormen van mededelingen. Een mededeling is niet deelnemen aan een gesprek. Veel mensen willen vooral de rest van de wereld laten weten waar ze mee bezig zijn, waar de specifieke markt zich op richt, maar kijkt nog niet voldoende naar andere individuen.
Ik zal de termen interactie, participatie en sociaal door Van Dale citeren:

in·ter·ac·tie de; v -s wisselwerking

par·ti·ci·pa·tie de; v -s het hebben van aandeel in iets; deelname

In de letterlijke context vindt er zeker interactie en participatie plaats via het internet. Want waar ik eerder al over schreef: wanneer spreek je over participatie? Neem je al deel uit van een groep wanneer je een profiel aanmaakt en daarmee aandeel en toegang hebt?

so·ci·aal bn, bw betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan

En dus niet het alleen zendend aanwezig zijn en als organisatie constante advertenties schrijven. Via twitter stuitte ik vanochtend op de blogpost van Travis Murdock, Social media is not a campaign: It’s your customer over de misvatting door organisaties.
“Sociale media kan niet worden gezien als een snelle marketingcampagne mogelijkheid. Sociale media moet gezien worden vanuit het lange-termijn-partner-perspectief waarbij beide partijen er aan werken om waardevolle informatie te uit te wisselen. Je moet inzicht krijgen in je doelgroep, naar ze luisteren en pas een boodschap overbrengen wanneer je het gevoel krijgt dat er naar zal worden geluisterd. PR-mensen die bekend zijn met deze beze benadering – het heet een relatie opbouwen.”

In een van mijn diepte interviews zei Blair Kneppers ook: "Je kan 1000 fans hebben die verder geen interesse tonen in jouw activiteiten, je kan 3 fans hebben die echt een bijdrage leveren, snappen wat Sociale media inhoudt."

Wie zijn de echte participanten?
Ik wil wel zoeken, kijken en luisteren, en hopelijk dat zij mijn boodschap dan echt (willen) lezen en er op reageren…