Lilian Stolk

Buurtouders Nederland

platform voor oppas

Buurtouders Nederland maakt het voor ouders mogelijk om op elkaars kinderen te passen. Het is een praktisch voorbeeld van ruilen in het dagelijks leven.

Enlarge

Buurtouders Nederland - http://www.buurtoudersnederland.nl/

Buurtouders Nederland maakt het voor ouders mogelijk om op elkaars kinderen te passen. Dit platform wil alle ouders de gelegenheid bieden om via het online platform contacten met andere ouders aan te gaan en te onderhouden. Hierdoor doen zich nieuwe mogelijkheden voor in bijvoorbeeld het maken van speelafspraken, halen en brengen van en naar school of de vereniging.

Nu de overheid steeds minder vergoedt, worden op deze manier de kosten draaglijker. Het systeem biedt ook een grotere flexibiliteit. Mensen die halve dagen werken moeten op een kinderdagverblijf meestal toch hele dagen afnemen. En zelfstandig ondernemers die een keer meer werk hebben, kunnen bij reguliere kinderdagverblijven nauwelijks terecht voor extra opvang.