Alie Sonneveldt

Satan

Ruil je ziel voor eeuwige luxe

Satan verschijnt op verschillende wijze in de loop der eeuwen en is volgens sommige nog altijd aanwezig.

Enlarge

Deal with de Devil - Een gesloten pact met de Duivel uit 1669

Deal with the Devil

De deal met de duivel is volgens het traditionele Christendom een pact tussen een persoon en Satan of andere demonen. De persoon bied zijn ziel aan in ruil voor wat hij maar wil, roem, luxe, kracht, jeugdigheid of macht. Ieder verhaal richt zich op een andere gift van de duivel. Het is een gevaarlijke deal, want de ruil is je ziel en wanneer de afspraak is gemaakt is er geen weg meer terug. Verhalen met betrekking tot Satan hebben een moraliserend einde.

Faust

Faust is een gedreven geleerde die reeds alle wetenschappelijke kennis tot zich genomen en begrepen heeft, zonder dat zijn dorst naar 'ware' kennis daardoor is gelest. Op zijn zoektocht naar wezenlijke kennis gedwongen of verleid de rationele weg te verlaten, belandt Faust op het gebied van de alchemisten, de magiërs en de duivel, een gebeurtenis waar hij niet zonder meer gelukkig mee is en behoorlijk verscheurd door raakt:

'Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust'.

De twee tegengestelden – rationaliteit en irrationaliteit – die verenigd moeten worden is een van de grote thema's van de Romantiek en van dit boek.
'De geleerde' wordt meestal voorgesteld als slecht, dwaas, onmenselijk, arrogant, goddeloos, gek, amoreel en gevaarlijk. Het zijn zonderlingen die uit zijn op rijkdom, roem en succes, weliswaar volledig toegewijd aan en gefascineerd door hun werk, maar niet in staat zelfs de meest elementaire sociale contacten te onderhouden.
De duivel, Mephisto, heeft van alles op de schepping aan te merken. Hij sluit een soort weddenschap af met God, dat hij in staat is om een aardse dokter genaamd Faust te kunnen verleiden tot het slechte pad. God zelf heeft er echter vertrouwen in dat Faust zich niet zal laten verleiden.
De volgende dag maken Faust en zijn vriend Wagner een wandeling. Faust merkt hoezeer de mensen en de natuur hem waarderen, maar toch voelt hij zich verre van gelukkig. Op de terugweg zien ze een poedel, die Faust volgt tot in zijn studeerkamer. Als hij tegen de poedel begint te praten, verandert hij in Mephisto, de duivel. Deze laat Faust in een diepe slaap vallen.
Als hij weer wakker wordt, doet Mephisto hem een voorstel: hij dient Faust op aarde, Faust dient hem daarna. Faust gaat op dit voorstel in, omdat hij ongelukkig is op aarde. Wat daarna komt, kan hem eigenlijk weinig schelen. Als Faust verliefd wordt op Margarete, vraagt hij dan ook de hulp in van Mephisto: hij wil haar koste wat het kost voor zich winnen.

Enlarge

Faust - Een toneelstuk door Christopher Marlowe

Moderne zielenruil

Een ritueel is een krachtig middel om een brug te slaan tussen een oude, voorbije situatie en een nieuwe; tussen het afleggen van oude banden en het aangaan van nieuwe.
Veel zich pas van hun Satanist-zijn bewuste mensen , vaak nog onervaren op Magisch gebied, hebben de wens geuit een individueel ritueel te houden waarin hun band met Satan wordt bevestigd en bekrachtigd.
Ook je ziel ruilen? Klik hier.