Arne Hendriks

Pigeon Fertilizing Tower

Bringing pigeons' fertilization power back into the cycle of life by collecting their shit in a pigeon tower made from recycled paper.

Proposal
Enlarge

stack of Pigeon Tower bricks - The Pigeon Tower is a project by Arne Hendriks, part of Freezing Favela. Erik Diekstra

Enlarge

paper bricks for the Pigeon Tower - The Pigeon Tower is a project by Arne Hendriks, part of Freezing Favela. Erik Diekstra

Guano, or rather bird shit, was a highly valued fertiliser among the Incas of South America. Most of it was scooped up from small dry islands near the coast. Disturbing sea birds, and therefore disturbing the production of bird shit, was punishable by death. That's how serious they took their fertiliser. And perhaps today we should start taking our fertiliser serious again. World stock in several important ingredients of fertilisers, like phosphor, is running out.

It wasn't until the 19th century when the Prussian explorer Alexander von Humboldt reported on its effectiveness that guano became a global product which fetched high prices. In 1840 the first shipment of Peruvian guano arrived in London. 182 tons of it was shipped there in the next 2 years. 20 years later that has risen to 435.000 tons annually. America wanted a piece of the action and in 1855 founded the American Guano Company in 1855. They expected to make 2,5 million profit a year. Other companies wanted in and Congress facilitated this by enacting the Guano Island Act allowing US citizens to claim islands containing guano for the United States. This was the first time the US attempted to annex overseas territories. The Guano Islands. All this time in Iran they made sure they'd get enough guano by erecting industrially scaled pigeon towers. By giving large quantities of pigeons a nice place to live, eat, breed and shit in a designated area they were able to produce enough fertiliser to cover most of their guano needs.

Unfortunately nowadays most people consider pigeons to be a nuisance. Perhaps we should reconsider. Pigeons are loved by tourists and bring spectacle and dynamism to the cityscape. They also help clean the city by eating food that's been discarded on the streets. If they could also produce fertiliser, for example for urban farming projects, their status will grow and (much like bees proceeding honey) enter into a highly valued relationship with man. In order to do so I will add a prototype pigeon tower to the Freezing Favella build from recycled paper briquettes.

Enlarge

paper bricks for the Pigeon Tower - The Pigeon Tower is a project by Arne Hendriks, part of Freezing Favela. Erik Diekstra

Guano, ofwel vogelpoep, was hooggewaardeerd onder de Inca's van Zuid-Amerika. Het meeste ervan werd opgeschept van kleine, droge eilandjes in de buurt van de kust. Op het verstoren van de zeevogels, en daarmee het verstoren van de poepproductie, stond de doodstraf. Zo serieus namen zij hun bemesting. Misschien moeten we bemesting tegenwoordig weer net zo serieus nemen. De wereldwijde voorraad in belangrijke bemestingsingrediënten, zoals fosfor, gaat sterk achteruit.

Pruisische avonturier Alexander von Humboldt ontdekte in de 19e eeuw de efficiëntie van guano en zo werd het wereldwijd een waardevol product. In 1840 kwam de eerste lading Peruaanse guano in Londen aan. 182 ton werd er in de twee jaar daarna verscheept. 20 jaar later was dat gestegen naar jaarlijks 435.000 ton. Amerika wilde ook een deel van de goudmijn en richtte de American Guano Company op in 1855. Zij verwachtten een winst van 2.5 miljoen per jaar. Andere bedrijven wilden ook meedoen en het congres faciliteerde dit door de Guano Island Act op te stellen. Dit betekende dat Amerikaanse staatsburgers eilanden waar guano gevonden kon worden, kon opeisen voor de Verenigde Staten. Dit was de eerste keer dat de VS overzeese gebieden probeerde in te lijven. De Guano Eilanden. Al deze tijd had Iran een andere manier om zich in genoeg guano te voorzien: zij ontwierpen industriële duiventorens. Door een fijne plek te creëren waar grote hoeveelheden duiven konden leven, eten, broeden en poepen op een bestemde plek konden zij genoeg bemesting produceren.

Tegenwoordig ervaren de meeste mensen duiven helaas als hinderlijk. Misschien moeten wij dit heroverwegen. Duiven zijn geliefd bij toeristen en brengen spektakel en dynamiek naar het stadse landschap. Ze helpen ook de stad op te ruimen door weggegooid voedsel op te eten. Als zij bemesting kunnen produceren, voor stedelijke landbouwprojecten bijvoorbeeld, zal hun status weer groeien en (zoals bijen die honing produceren) zullen ze weer een hoger gewaardeerde relatie met de mens opbouwen. Om dit te doen will ik een prototype duiventoren in de Freezing Favela bouwen van gerecyclede papieren briquettes.

Lots and lots of newspapers to make paper briquettes.

Heel veel kranten om papieren briquettes van te maken.

Helping hands to collect newspapers and make paper briquettes from them. Also later I will need helping hands to build up the tower.