Project:

Back in a Bite

Life stories and recipes of migrant women

Dit idee is inmiddels uitgewerkt en kreeg 123.000 euro subsidie van Stichting DOEN

Bekijk de Pitch van Evelyn de Roos (Aletta) tijdens Kom je ook? 2:

Migrantenvrouwen leggen zelf hun cultureel erfgoed en culinair erfgoed vast om nieuwe generaties te bereiken. De oral history methode wordt gebruikt om niet eerder vastgelegde levensverhalen en familierecepten te verzamelen en met een breed publiek te delen.

Hoe gaan we dit doen?

  • 30 oral history interviews met Chinese, Filippijnse en Turkse migrantenvrouwen
  • Ontwikkeling van een online platform gericht op hobbykoks
  • Kookdemonstraties online & offline
  • Realtime cooking via skype
  • Interactive storytelling
Enlarge

Migrants Marinade © Evelyn de Roos -

Doelstelling:
Het vastleggen en delen van levensverhalen en familierecepten van eerste generatie Chinese, Turkse en Filippijnse migrantenvrouwen met een breed publiek.

Waarom:
Over de levensverhalen en familierecepten van deze vrouwen is zeer weinig bekend: ze zijn niet eerder (systematisch) vastgelegd.

Insteek:
In dit project gebruiken we koken als verbindend element en als storytelling platform.
Levensverhalen en familierecepten zijn sterk met elkaar verbonden. Zo behoren geur en smaak tot de vroegste levensherinneringen van de mens. Praten over gerechten uit het land van herkomst kan als katalysator dienen voor verdere levensherinneringen waardoor een completer beeld ontstaat van de culturele context waarin migrantenvrouwen zijn opgegroeid. Tegelijkertijd geeft het persoonlijke verhaal verdieping aan een familierecept. Ook op groepsniveau is een versterkend effect voelbaar: het gezamenlijk bereiden van gerechten schept een kader van samenhorigheid waarbinnen persoonlijke verhalen gedeeld kunnen worden.

Urgentie:
Een groot deel van deze vrouwen is momenteel op hoge leeftijd, dat geeft dit project een zeker now or never element.

In dit project richten we ons op:
Hobbykoks en kookliefhebbers, huismannen en huisvrouwen van verschillende culturele achtergronden en leeftijden.

Voor Aletta, van oudsher een archief en vrouwenbibliotheek, is dit project op verschillende vlakken innovatief: zo sluiten we nieuwe publieksgroepen in (hobbykoks en kookliefhebbers, huismannen en huisvrouwen) en nieuwe samenwerkingspartners ( IOC, Stichting Bayanihan, HTKB, Stichting StadsSpelen, maar ook televisiemakers van kookprogramma's, supermarktbladen zoals Allerhande, Ditjes en Datjes en Boodschappen en populaire receptensites en kookblogs) met als doel cultureel en culinair erfgoed zo breed mogelijk te verspreiden.

Chinese, Filippijnse en Turkse migrantenvrouwen leggen hun recepten niet schriftelijk vast, maar dragen ze via de 'afkijkmethode' op hun kinderen en kleinkinderen over. Web 2.0 geeft ze de gelegenheid op een laagdrempelige en speelse manier de recepten met een veel bredere publieksgroep te delen. Het online platform vormt het hart waar alle levensverhalen en familierecepten samenkomen en migrantenvrouwen en Nederlandse hobbykoks en kookliefhebbers hun ervaringen, levensverhalen en recepten met elkaar uit kunnen wisselen.

Advies hoe we realtime cooking en interactive storytelling in een online omgeving kunnen integreren.
Hulp bij het vinden van geschikte sponsors en partners.