book: Gordon Kane 1 jan 1994

The Particle Garden

Our Universe as Understood by Particle Physicists

Het boek geeft een duidelijk overzicht van de deeltjesfysica, zoals de theorie, de experimentele stichtingen, zijn relaties tot de kosmologie en astrofysica, en de toekomst.

Dit niet-technische onderzoek van Kane, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Michigan, is een aantrekkelijke en fast-forward tour door de huidige toestand van de deeltjesfysica- de fysica van subatomaire deeltjes: elektronen, quarks, fotonen, bosonen en bedrijf.

De eerste vijf hoofdstukken vereisen volgens Kane geen kennis van het onderwerp, maar voor de hoofdstukken zes tot en met dertien (het einde van het boek), dient de lezer zich spreekwoordelijk voor vast te houden. De tuin metafoor uit de titel is slechtjes sporadisch terug te vinden in de hele tekst. Onderwerpen zijn onder andere een geschiedenis van de deeltjesfysica, de standard theory, "Grand Unification" en de relatie van de deeltjesfysica ten opzichte van de kosmologie en astrofysica. De samenhangende tekst is een genot om te lezen voor non-scientists om de staat van de hedendaagse natuurkunde beter te begrijpen.

Vergroot

Voorkant The Particle Garden -

343

0-201-40780-9