book: Chris Eliasmith, Charles Anderson 1 sep 2004

Neural Engineering

Comptation, Representation and Dynamics in Neurobiological Systems

De auteurs geven uiteenlopende benaderingen over computational neuroscience, waarin ideeën over neurale codering, neurale berekening, fysiologie, communicatie theorie, dynamiek en kansrekening.

Jarenlang hebben onderzoekers theoretische instrumenten gebruikt om neurale systemen te begrijpen, maar veel van dit werk is uitgevoerd in een relatief isolement. Door meerdere ideeën en velden van expertise te combineren wordt het mogelijk om nieuwe theoretische en praktische inzichten in het functioneren van neurale systemen. Dergelijke inzichten zijn relevant voor experimentele en computationele neurowetenschappers en ingenieurs, natuurkundigen en informatici die geïnteresseerd zijn in hoe hun kwantitatieve hulpmiddelen betrekking hebben op de hersenen.

De auteurs presenteren drie principes van neurale techniek op basis van de vertegenwoordiging van signalen door neurale ensembles, transformaties van deze voorstellingen door middel van neuronale koppeling van gewichten, en de integratie van theorie en neurale controle dynamiek. Door middel van gedetailleerde voorbeelden en diepgaande discussie, maken ze het zo dat deze uitgangspunten een nuttige theorie vormen voor het genereren van grootschalige modellen van neurobiologische functies. Een softwarepakket geschreven in MatLab voor het gebruik van hun methodologie, alsmede voorbeelden, nota's, oefeningen, documentatie en andere materialen, zijn beschikbaar op het internet.

Vergroot

Voorkant Neural Engineering -

356

0 262 55060 1

5.1 ELI