book: Andy Clark 17 jan 1996

Mind and morals

Essays on Ethics and Cognitive Science

Deze essays collectie gaat in op de groeiende onderlinge verbindingen tussen morele filosofie en onderzoek dat zich richt op neuro-wetenschappen, ontwikkelingspsychologie, en evolutionaire biologie. Dat deze interdisciplinaire velden samenvallen is niet toevallig, dit komt door de hernieuwde belangstelling voor ethisch naturalisme.

Om de aard en de grenzen van het moreel redeneren te begrijpen kijken veel wetenschappers naar de cognitieve wetenschap om een antwoord te geven op de vraag van hoe mensen daadwerkelijk redeneren. Tegelijkertijd zijn veel cognitieve wetenschappers steeds meer geïnteresseerd in morele redeneren. Zij zien dit als een complexe vorm van menselijke cognitie die hun theoretische modellen uitdagen. Het resultaat van deze samenwerking, is een kritische uitwisseling op de grenzen van het onderzoek naar de menselijke mentaliteit.

Vergroot

Voorkant Mind and Morals -

0-262-63165-2

5.2 May