book: George Poinar, Roberta Poinar 25 okt 1995

The Quest for Life in Amber

Dit boek illustreert de uitdagingen die wetenschappers tegenkomen in hun werk en de manier waarop diverse groepen binnen de wetenschappelijke gemeenschap samen kunnen werken aan gemeenschappelijke doelen.

Een respectievelijk entomoloog en een elektronen microscopist onderzoeken enkele wetenschappelijke geheimen. Hun interesse in amber begon in het midden van de jaren 60. Samen zwierven ze de wereld rond en verzamelden monsters, deze onderzochten ze in een laboratorium. De stenen bevatten bewijsmateriaal over oude bossen waaruit ze voortgebracht zijn. De auteurs en hun collega's hebben met succes bewaard gebleven DNA strengen uit dit amber gehaald. Deze waren meer dan 100 miljoen jaar oud en bevatte boeiende informatie over oud leven.

Een van de hoofdtukken gaat in op het klonen van dinosaurussen, een ander behandelt wetenschappelijke ideeën die tot uitdrukking komen in de film Jurassic Park. Het laatste hoofdstuk gaat in op de gevolgen voor de toekomst en nieuwe gebieden van onderzoek open te stellen. Jonge wetenschappers worden door de auteurs gestimuleerd op net als de auteurs op avontuur te gaan en zich te storten op het nieuwe terrein van DNA-onderzoek.

Vergroot

Voorkant The Quest for Amber -

219

0-201-62660-8