Workshop '99/'00

Gedrag Ontwerpen

Hoe laat je nieuwe media doen wat jij wilt?

10 apr 1999
29 jul 2000

Volgend op de serie 'Auteur in Nieuwe Media' workshops, organiseerde Mediamatic in '99/'00 een serie workshops over 'Gedrag Ontwerpen'.

Vergroot

De header van de Mediamatic workshops folder - Volgend op de serie 'Auteur in Nieuwe Media' workshops, organiseerde Mediamatic in '99/'00 een serie workshops over 'Gedrag Ontwerpen'. De nieuwe media voegen een fundamenteel aspect toe aan de oude: ze vertonen gedrag. Het ontwerpen van dit gedrag stond centraal in deze drie workshops.

De nieuwe media voegen een fundamenteel aspect toe aan de oude: ze vertonen gedrag. Het ontwerpen van dit gedrag stond centraal in deze drie workshops. Meer over de uitgangspunten van de workshops is hier te vinden.

Vergroot

Workshops Gedrag Ontwerpen - Screen shot van de website -

Voorafgaand aan de workshops was er een inleidend symposium. Hierbij werd ingegaan op het belang van collectieve digitale omgevingen. We kunnen zo kennis en vaardigheden van verschillende mensen bundelen: co-interactiviteit voor gezamenlijk gebruik.

Vergroot

'Ritme & Timing' - Screen shot van de website -

De eerste workshop in de serie was 'Ritme & Timing'. Hierbij werd de rol van timing en ritme in interactieve processen onderzocht. Wat is de juiste snelheid voor wat voor soort informatie?
Hebben verschillende tijdsintervallen een ander effect? Hoe zijn ritme en timing toe te passen en te controleren in interactieprocessen? Een beknopt verslag van de workshop is hier te lezen.

Vergroot

'Het Speelveld' - Screen shot van de website -

'Het Speelveld' was de tweede workshop. Hierbij werd de relatie tussen de (digitale) ruimte en gedrag onderzocht. Internet biedt veel meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van een ruimte. Wat voor nieuwe schoonheid kunnen deze digitale omgevingen hebben? Wanneer is een ruimte een plek met eigen identiteit? Hoe is dat soort kennis toe te passen in een digitale omgeving? Voor een verslag kunt u hier klikken.

Vergroot

'Interactieve Vertellers' - Screen shot van de website -

De laatste workshop in de serie was 'Interactieve Vertellers'. De relatie tussen lezer en verteller stond hier centraal. Op het internet vervaagt deze grens en krijgen lezers steeds meer een actieve rol. Wat kun je een interactieve lezer vertellen dat je een gewone lezer niet kan overbrengen? Hoe kun je daar als verteller gebruik van maken? Hoe verhouden zich het verhaal, de verteller en de actieve lezer in interactieve situaties?

Deze serie workshops werd nogmaals herhaald in 2000. De thema's van de tweede serie waren gelijk aan die van de eerste serie, maar de programma's waren geactualiseerd en er waren veel nieuwe sprekers aanwezig.

Informatie over de workshops uit '98/'99 is hier te vinden.