Arno Pelzer

En het woord was Arno

Waarom De Hele Arno bestaat.

De Hele Arno is een kunstenaars-initatief/collectief te Dordrecht. Hier komt u te weten waarom De Hele Arno is opgericht.

Vergroot

De Hele Arno - De Hele Arno denkt met u mee! Arno Pelzer

With:

Kunstenaars-initiatief/collectief De Hele Arno is opgericht omdat het in het huidige kunstklimaat onverantwoord is, om nog als mens op te treden. Men dient zichzelf als Beeldend Kunstenaar maatschappelijk te valideren. De grote liefde van een Beeldend Kunstenaar, het autonome kunstwerk, het product van alle creatieve arbeid, datgene waar autonome kunst over gaat, dient anno 2012 niet meer op de voorgrond te staan. Nee, de kunstenaar moet zich transformeren in een maatschappelijk en politiek dienstbare entiteit, die door diezelfde maatschappij en politiek kan worden ingezet als tragische clown bij het oplossen van sociale problemen. Want laten we wel wezen mensen, er zijn gewoon teveel kunstenaars en dat is een politiek en maatschappelijk probleem. De beste oplossing voor dit probleem is, net als bij de werkeloze medemens, zorgen dat ze iets te doen hebben. Daarom staat ook De Hele Arno tot uw beschikking.

De Hele Arno denkt graag op creatieve wijze met u mee. Geen probleem is voor de Hele Arno te klein, groot of onozel, want voor de creatieve mens is elk probleem een uitdaging waar hij of zij graag zijn of haar artisticiteit op loslaat om artistieke, maar toch voor iedereen begrijpelijke, gelaagde en uiteindelijk geslaagde acties vorm te geven. Het enige lid van het initiatief/collectief De Hele Arno is Arno Pelzer, Beeldend Kunstenaar te Dordrecht. De Hele Arno staat open voor iedereen, voor samenwerking of problemsolving: werkelozen, arbeiders, politici, bedrijven, kunstenaars-verenigingen-collectieven-intiatieven-stichtingen-musea-galleries, ja zelfs de nog als mens functionerende kunstenaar sluit De Hele Arno niet uit.

De Hele Arno wordt graag uitgenodigd voor uw evenement om op creatieve wijze het gebeuren waar te nemen en op artistieke wijze te verslaan. Misschien kunt zelfs u nog iets leren van De Hele Arno, want De Hele Arno zit vol met creatieve tips voor kunst, politiek en maatschappij. (Maar bedenk wel: het zijn slechts suggesties, de problemen moet u toch echt zelf oplossen!) Ook kan De Hele Arno desgewenst ongevraagd een evenement artistiek verwerken met zijn impossante, subsidievrije, lichaam. Daarnaast figureert De Hele Arno graag in andermans kunst, want De Hele Arno heeft hart voor de kunst!

De Hele Arno wenst u een artistieke gedachte toe!

Meer informatie: https://www.facebook.com/DeHeleArno