project: Carolina Caycedo

Day to Day

Persoonlijk ruilen

Kunstenares Carolina Caycedo ruilt persoonlijke dingen en diensten. De kunstwerken van Carolina Caycedo weerspiegelen de relaties tussen producent en consument, professioneel en amateur, kunst en maatschappij.

Vergroot

Carolina Caycedo - Day to Day - Photo from centrefortheaestheticrevolution.blogspot.com

Day to Day (2002-2009) is een publiek ruilsysteem van persoonlijke ruilhandelingen, gemaakt door Carolina. Het biedt alternatieve mogelijkheden om zonder geld, zakelijke en persoonlijke wensen te verenigen.

Day to Day heeft in steden als Wenen, Londen, San José, Berlijn, New York en Los Angeles gestaan. Carolina heeft onder andere Spaans en salsa-lessen gegeven, gebabysit, internetonderzoek gedaan en pakketjes opgehaald. Dankzij dit project heeft ze zowel leren vertrouwen in andere mensen als in haarzelf, geleerd om niet bang te zijn om geen inkomsten te hebben, ze heeft veel connecties opgedaan en haar algemene hoop in alles is teruggekeerd.