Persbericht

Hema in jury ontwerpwedstrijd EL HEMA

Gezamenlijk persbericht HEMA en Mediamatic

Amsterdam 27 juli 2007 — In constructief en prettig overleg hebben HEMA en Mediamatic afgesproken dat de tentoonstelling El HEMA zoals gepland doorgang zal vinden. Marketingdirecteur René Repko van HEMA zal zitting nemen in de jury van de El HEMA ontwerpwedstrijd.

El HEMA blijft een project van Mediamatic en blijft onder eindverantwoordelijkheid van Mediamatic. HEMA volgt het project met interesse en nieuwsgierigheid. De vertrekpunten van het project blijven ongewijzigd. Beide partijen erkennen elkaars belangen en komen elkaar hier zoveel als mogelijk in tegemoet.

De HEMA ondersteunt het feit dat El HEMA geen polariserende en provocerende doelen heeft, maar juist culturele uitwisseling en samenwerking nastreeft.

Afgesproken is dat El HEMA een tijdelijk project is, waarin het duidelijk is dat het gaat om een tentoonstelling in de vorm van een winkel en niet een winkel waar winstgerichte activiteiten worden ontplooid. Producten die tijdens de tentoonstelling worden getoond zullen niet buiten de context van de tentoonstelling worden verspreid. Ook niet door HEMA zelf.

---------------- einde bericht --------------

Voor vragen:

Mediamatic: Willem Velthoven, telefoon: 06-46078777

HEMA: Jerry van den Broeke, telefoon: 020-3114245