www.ikrip.nl

Wat moet er met je online profiel gebeuren na je dood?

Bij de Ik R.I.P. tentoonstelling in Mediamatic BANK lanceerde Mediamatic Lab een nieuwe website: www.ikrip.nl. Op deze website beslis je wat er na je dood moet gebeuren met je profiel. Wil je dat iemand je profiel voor je aanpast? Zou je een boodschap aan je internetvrienden willen sturen? Kunnen zij condoleances voor je achterlaten? Ga naar www.ikrip.nl en maak je eigen keuze.

Vergroot

Ik RIP . -

De website www.ikrip.nl is onderdeel van Ik R.I.P., een tentoonstelling over de dood, internet en zelfrepresentatie.

Steeds meer mensen hebben één, of zelfs meerdere online profielen. Als iemand plotseling komt te overlijden is er vaak helemaal niets geregeld voor deze digitale erfenis. Blijft je informatie eeuwig op internet staan? Welk beeld laat je van jezelf voortbestaan op internet? Dit soort vragen vormden voor Mediamatic de inspiratie voor de tentoonstelling Ik R.I.P. en waren de directe aanleiding voor de nieuwe website.

De Ik RIP website is een plek waar je, geheel vertrouwelijk, wensen kunt vastleggen over je bestaande online profiel(en). Je kunt aangeven wat er met je profiel en afbeeldingen moet gebeuren. Blijf jij en je contacten zichtbaar of wordt alles gedeletet? Misschien wil je dat sommige foto's verwijderd worden of dat er een speciale tekst op je profiel komt te staan na je dood. Voor al je vrienden kun je online berichten klaarzetten, en aangeven 'wat je nooit durfde te vertellen'. Pas na je overlijden wordt de informatie beschikbaar gesteld aan degene die je daarvoor hebt opgegeven, en worden de berichten verstuurd. Dat gebeurt natuurlijk pas nadat zorgvuldig is geverifieerd of je daadwerkelijk bent overleden.

Op www.ikrip.nl kunnen momenteel alle ruim 20.000 leden van Mediamatic hun digitale wensen vastleggen en online actueel houden. Ook leden van alle via open-ci gekoppelde websites, zoals Picnic, Museum De Paviljoens en Creative Amsterdam.nl kunnen een IkRIP vastleggen. De website werkt met open standaarden waardoor het op termijn ook mogelijk is dat andere sociale netwerken zoals Hyves, www.ikrip.nl als service aanbieden aan hun leden.

Tot nu toe gaan de meeste sociale netwerksites de dood liever uit de weg. De website www.ikrip.nl is bedoeld als nieuwe internettoepassing om niet alleen je online aanwezigheid in het heden, maar ook die in de toekomst te kunnen bepalen.

Neem een kijkje op de Ik RIP website, maak je eigen Ik RIP en laat ons weten wat je ervan vindt!