Ontwerp je eigen kefir limonade

Leerlijn Kunst & Fermentatie

Kunst & Fermentatie is een leerlijn die is ontwikkeld om basisschoolkinderen te laten experimenteren met de kunst van het fermenteren. In dit educatieve programma maken de kinderen hun eigen gefermenteerde frisdrank met behulp van waterkefir korrels.

Vergroot

Waterkefir proeverij - Leerlingen raden de ingrediënten van verschillende waterkefirs

EDUCATIEF PROGRAMMA
Het lesprogramma is opgebouwd uit minimaal 3 en maximaal 5 lessen, inclusief een workshop bij Mediamatic. De rest van de lessen vinden plaats op school en kunnen door Mediamatic worden verzorgd of door de docent (in overleg). De eerste les geeft een introductie over fermenteren en de achtergrond van waterkefir. Tijdens de workshop krijgen de kinderen een rondleiding over het Mediamatic terrein, is er een proeverij met verschillende smaken waterkefir en gaan ze tot slot zelf aan de slag om met hun groepje een eigen kefir limonade te brouwen. In de verwerkingsles na de workshop proeven de groepjes de gemaakte limonade na 2 dagen fermentatie en ontwerpen ze hier een promotiecampagne bij. De vervolg les is optioneel en omvat een uitdagend onderzoek gerelateerd aan waterkefir en fermentatie die de leerlingen in groepjes kunnen uitvoeren. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld dieper ingaan op de scheikundige processen die plaatsvinden of de geschiedenis ervan. Deze les kan makkelijk in de klas worden gegeven maar computers zijn hierbij vereist. Uiteindelijk wordt het educatief programma afgesloten met eindpresentaties.

Vergroot

Waterkefir - Check this article to learn more about waterkefir!

LEERDOELEN LEERLIJN
De leerdoelen in dit educatief programma sluiten direct aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs, de 21-eeuwse vaardigheden van slo en culturele competenties van C-zicht. De precieze doelen per les zijn aangegeven in de lesbrief (zie pdf). Het programma 'Ontwerp je eigen kefir limonade' is ontwikkelt als een deel van een doorlopende leerlijn waarbij verschillende educatieve programma's worden gegeven die op elkaar voortbouwen in groep 6, 7, en 8.

CONTACT
Wilt u meer over dit programma weten? Stuur dan een mail naar tessa.bouzidi@mediamatic.nl of bel naar 020 638 9901

Lees hier meer over onze eerdere workshop met groep 6 leerlingen van de Boekmanschool.

Documenten