project 2007

Realness Media Festival

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2007

Wat is er gedaan?
Het tweedaagse Realness Media Festival bestond uit verschillende activiteiten:
• Twee dagen lang werden nationale en internationale films (Denemarken, Israel, Duitsland, Letland en Engeland) van jongeren getoond en bekeken door jongeren uit binnen- en buitenland.
• De films waren geselecteerd door een team van zeven jongeren (17-21 jaar): de creative consultants. Zij hebben maandenlang gewerkt aan selectie van de films en invloed gehad op flyers, posters, programma.
• Media workshops voor jongeren waarna in de avond hun gemaakte media-resultaten werden gepresenteerd.
• Muzikale optredens van nationale HipHop artiesten op een live podium.
• Expertmeeting 1: Pioniers, volwassen media-makers die de noodzaak erkennen om jongeren te coachen, te onderwijzen, te ondersteunen en te begeleiden in hen specifieke leefwereld kwamen samen om hun positie te versterken en daarmee indirect ook die van jongeren.
• Expertmeeting 2: presentatie van First Light, een fonds uit de UK wat zich specifiek richt op het financieel ondersteunen en het begeleiden van alle genres film gemaakt door jongeren.
• Filmcompetitie en prijsuitreiking voor de film die het meest ‘realest’ was beoordeeld door een ‘professionele’ jury (bestaande uit Karim Traída, Caroline Nevejan en Renske de Greef) en een prijsuitreiking voor de film die het meest realest was beoordeeld door het publiek.

Wat was de aanleiding?
Het Realness Media Festival werd geboren uit noodzaak. In voorgaande jaren was er geen enkel podium waar jongeren konden debatteren over media gerelateerde zaken, waar jongeren hun documentaire films konden vertonen en waar jongeren andere (internationale) films (eveneens door leeftijdsgenoten gemaakt) konden bekijken. Dit alles terwijl jongeren op dit moment de grootste groep mediaconsumenten vormen en ze veelal ‘subject’ zijn in de media maar tegelijkertijd geen macht hebben om stereotiepe- of marketing gedreven representaties van zichzelf tegen te gaan. Het Realness Fetival wil tegenwicht bieden aan de stereotypering van jongeren. Het is een festival waarin ruimte wordt gegeven aan het persoonlijke verhaal, de helden van het alledaagse en de verhalen die niet gedreven worden door trends of mediapolitiek.

Wat heeft het opgeleverd?
• Contacten tussen jongeren onderling, zowel in binnen- als buitenland.
• Kennis- en competentieontwikkeling van jongeren uit binnen- en buitenland.
• Cross-culturele ontmoetingen van jongeren uit binnen- en buitenland.
• Oprichting van het eerste ‘Youth Media Support Network’ in Europa, een internationaal verdrag om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling met kennis, technologie en coaching om zo hun toekomstige positie te versterken. Doel is om media- coaches, die gespecialiseerd zijn in het werken met jongeren, internationaal te ondersteunen.
• Discussie over de noodzaak van een mediafonds voor jongeren.

Meer informatie
AllAboutUS Film Factory
Contactpersoon: Ryanne Wiener
T: 020 6825040
M: ryanne@allaboutusfactory.com
W: www.realness.nl www.allaboutusfactory.com