project 2003

Talent Night Urban Edition

Talent ontwikkeling op het gebied van podiumkunsten

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

With:

2003

Wat is er gedaan?
• Training van theaters op het gebied van profiel bezoekers, marketing urban jongeren, achtergrond Talent Night en kassamedewerkers
• Training projectmedewerkers op het gebied van marketing
• Training tiental nieuwe projectmedewerkers in het organiseren van dergelijke evenementen
• Organisatie en uitvoering Talent Night met finale

Wat was de aanleiding?
Een moeizame samenwerking met een overwegend wit Zuidplein theater die de organisatoren van Talent Night tot het besef brachten dat het nodig was theaters te informeren over hoe ze urban jongeren het beste kunnen bereiken

Wat heeft het opgeleverd?
• Verschillende trainingen op het gebied van marketing voor deelnemende theaters aan de Talent Night. Ook hier werd de organisatie geconfronteerd met onwetendheid en gebrek aan expertise op het gebied van urban jongeren
• Training promotiemedewerkers waarin aandacht do’s and don’t bij mond op mond reclame, een belangrijk instrument bij urban jongeren; multiculturele samenstelling van het promotieteam; evaluatiemoment bij nieuwe promotiemedewerkers
• Training projectmedewerkers Talent Night in marketingwerkzaamheden. Enkelen waren zo enthousiast dat zij zelfs besloten van opleiding te veranderen en zich in vrijetijdskunde te bekwamen
• Verschillende uitvoeringen, op verschillende data in verschillende theaters met een finale in de Oude Luxor te Rotterdam
• Getalenteerde jongeren zijn gescout, sommigen ontwikkelden zich tijdens de talentenjacht en anderen hebben zelfs nieuwe mogelijkheden voor werkzaamheden ontplooid
• Optreden van Nederlandse winnaar Omar in het Apollo Theatre te New York
• Internationaal netwerk werd door de uitgenodigde en aanwezige jury uitgebouwd en verstevigd

Meer informatie
Epitome Entertainment
Henca Maduro
Maashaven Zuidzijde 2
Rotterdam
M: info@ee2.nl
W: www.talentnight.nl en www.ee2.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier de Resultaten Talent Night Urban Edition 2003.