book: Richard Hermans, Taco de Neef, mardjan seighali, Astrid Weij

Neerlands hoop

Erfgoed en Politiek

Erfgoed Nederland wil met 'Neerlands hoop' het inzicht in de veranderende relatie tussen erfgoed en politiek vergroten. Elf directeuren van instellingen, beleidsmakers, opinieleiders en andere experts hebben over dit onderwerp een bijdrage geschreven of een interview gegeven. Het boek is analyserend en beschouwend van aard, een bundeling van prikkelende inzichten. Centraal staat de vraag: wat is de huidige relatie tussen erfgoed en politiek? Erfgoed Nederland stelt vast dat de bemoeienis van de politiek met erfgoed groeit. De aandacht voor wat typisch Nederlands is neemt toe, en richt zich steeds vaker op "de" nationale en ook regionale en lokale identiteit. Wat willen politici met het erfgoed bereiken en wat staat de erfgoedprofessionals zelf voor ogen? Hoog tijd voor een analyse!