Presentation:

TINKEBELL. presents:  SAVE THE WORLD #1/#2

De introductie van haar eerste interventies in Gambia en Guinea Bissau

27 mrt 2012

TINKEBELL. gaf een introductie op het project SAVE THE WORLD en presenteerde haar eerste twee interventies. In Guinea Bissau 'redde' ze een gezin van hun barre woonomstandigheden door twee complete IKEA showrooms naar de jungle te vervoeren en daar hun woning mee in te richten. Eerder haalde zij in Gambia een zwerfhond van straat om deze na de nodige behandelingen in Nederland naar een asiel te brengen. Bezoekers werden gestimuleerd nieuwe interventies te sponsoren. De presentatie werd voorgezeten door Robert Kluijver.

Vergroot

cupcakes save the world - Picture taken during the presentation of 'Tinkebell:save the world' Mar-Ina Uhrig

Over SAVE THE WORLD

Wanneer wij als Westerling- of meer specifiek als Nederlander – op reis gaannaar een land met een cultuur die anders is dan de onze (en dat is feitelijk elk land) ervaren wij bijna allemaal en bijna altijd hetzelfde: in het bezochte land gaan 'dingen' minder goed dan in Nederland. Mensen, vrouwen, arbeiders, dieren worden onjuist behandeld. 'Dingen' zijn niet goed geregeld of georganiseerd, woonsituaties, wegen, gebouwen zijn slecht, enzovoorts, enzovoorts. Alles is altijd beter in Nederland. Wij weten hoe het hoort en hoe het zou moeten zijn. En dat gevoel ontpopt zich vooral wanneer wij te maken krijgen met andere culturen, zelfs wanneer deze op het eerste gezicht nog redelijk dicht staan bij wat wij ervaren als ‘onze’ cultuur.

Dat gevoel wat wij als Nederlanders delen blijft niet in alle gevallen bij alleen 'een gevoel'. Vaak wordt hier ook naar gehandeld: er bestaat bijvoorbeeld een organisatie die mensen oproept bepaalde landen te bezoeken waar veel honden op straat leven om dan vervolgens een dergelijke straathond mee naar Nederland te nemen. Hier wordt dan naar een in westerse context als ‘rechtvaardig’ beschouwde baas gezocht voor het dier. Precies datgene waar elke (straat)hond ‘recht’ op zou hebben. Of wanneer men op vakantie gaat naar een land in Afrika is het helemaal niet raar om een koffer vol oude kleding in te pakken: die kan worden achterlaten voor de arme mensen daar die hier – opnieuw naar westerse maatstaven – een moment van gelukzaligheid zullen beleven.

Vergroot

TINKEBELL: "I felt I had saved them." - Tinkebell: Save the World #1/#2. Photo by Wiesje Korf. From Tinkebell.com Wiesje

Vergroot

Tinkebell presenting "save the world" - Mar-Ina Uhrig

Met: TINKEBELL.

Vergroot

Tinkebell presents - Picture taken during the presentation of 'Tinkebell:save the world' Mar-Ina Uhrig

Met: TINKEBELL.

Het project SAVE THE WORLD gaat over deze clash tussen verschillende culturen. Het willen helpen ter streling van het eigen ego zonder met de 'hulpbehoevenden' te communiceren.

Binnen het project SAVE THE WORLD zal TINKEBELL. twee jaar lang met twaalf van dergelijke wereldverspreide interventies inzicht geven in situaties die kunnen ontstaan wanneer ons wereldbeeld in andere culturen wordt geplaatst. Hiermee stelt zij onze (hulp)norm ter discussie. TINKEBELL. en Mediamatic bereiden deze interventies samen voor en deze zullen dienen als ruw materiaal voor discussies, tentoonstellingen, documentaires, een boek en presentaties.

Het publiek fungeert als denktank. Centraal staat de constructie van de Nederlandse identiteit en de internationale consequenties van de vooronderstellingen op basis waarvan die gecreëerd wordt. Naast het meedenken wordt het publiek ook aangemoedigd te participeren in de organisatie, uitwerking en sponsoring van de interventies.
Het doel van deze actieve publieksparticipatie is de totstandkoming van een nieuwe, meer open, manier van denken over- en kijken naar (ontwikkelings)hulp. Wat verandert er wanneer wij ons gevoel voor superieuriteit betreft de eigen achtergrond en cultuur over boord gooien?

Het heroverwegen van de norm en de (her)definitie van hulp

Firma Caris zal een tweetal korte films tonen waarin zij TINKEBELL. volgen in de voorbereiding en uitvoering van de interventies.

Meer informatie

De presentatie vond plaats op zondag 27 maart 2011 tijdens een high tea van 15:00 tot 17:00 op de zevende verdieping van het Duintjer CS gebouw op Vijzelstraat 72 in Amsterdam (boven Mediamatic Bank).