Project:

Verrijkt wandelen

NS Wandeltochten met mobiel en sociaal internet

Van een dubbelzijdig A4-tje naar interactieve, mobiele toepassingen met tekst, beeld, geluid en spelelementen voor dan 600.000 gebruikers.

Enlarge

layar - studentsineurope.com - voorbeeld van Layar-app met geprojecteerde informatie in beeldscherm, van studentsineurope.com Als voorbeeld voor projectie van informatie, met de Layar-app (bron studentsineurope.com). Ik wil de NS-wandeltochten met o.a. movies, geluid en game-elementen verrijken. Bart Brinkman

Wandelen verrijkt. Routes zoals het Pieterpad zijn cultuurdragers. Ze maken de wandelaar bewust van de cultuur en de natuur en Nederland en vergroten hun betrokkenheid daarbij. De routes worden door Nivon Natuurvrienden ontwikkeld en o.a. gebruikt voor NS-wandeltochten. De gidsen bieden veel informatie opgehangen aan "kijkpunten", met verdieping in blokken met achtergrondinformatie.

Verrijkt wandelen biedt meer. De huidige, papieren wandelgidsen en de nog verder ingedikte versies die door de NS verspreid hebben hun beperkingen. De achtergrondinfo blijft beperkt en er is nauwelijks ruimte voor actuele informatie, feedback en verdieping. Door de inzet van mobiel internet in combinatie met gps en apps als Layar gaat er een wereld van mogelijkheden open die de beperkingen omzet in een betere communicatie en cultuuroverdracht.
Verrijkt wandelen is surfen over internet: je weet waar je start, niet zeker waar je uitkomt en onderweg struikel je over onverwachte, leuke, spannende dingen. Dat kunnen we nu in het veld bieden.

Helemaal leuk wordt het als game-elementen worden ingezet, waarbij je de route aflegd aan de hand van vragen en opdrachten, waarbij via projectie en enacting in augmented reality.

De doelgroep is de huidige groep gebruikers van NS-wandeltochten, dat zijn er meer dan 600.000 per jaar. De NS is daarnaast geïnteresseerd in het verbreden van het aanbod NS-wandeltochten met stadswandelingen, waarmee de verwachting is dat het aantal gebruikers nog verder zal groeien.

Vernieuwing zit in productinnovatie van een papieren uitgave naar een cluster van minisites, te benaderen op basis van locatie, met QR-codes op NS-publicaties.
Daarnaast wordt de productie verschoven naar het publieke domein, waarbij googlemaps een belangrijke rol speelt, en vrijwilligers en gebruikers verbeteringen en uitbreidingen kunnen doorvoeren.

Web 2.0.2, waarbij internet naast sociaal ook mobiel met locatiegebonden diensten is geworden, is de katalysator van deze ontwikkeling van de wandelroutes. Het is niet langer een groep van vrijwilligers die het exclusieve beheer van de route heeft, maar net als wiki kan iedereen invloed uitoefenen.