Workshop '98/'99

Auteur in Nieuwe Media

Auteurschap in de interactieve media

6 Jun 1998
6 Jun 1999

In 1998 en 1999 organiseerde Mediamatic een serie workshops waarbij schrijvers, kunstenaars, theoretici en vormgevers samenwerkten om artistieke, redactionele en inhoudelijke mogelijkheden van het Net te ontwikkelen.

Enlarge

06-06-1998 Joachim Sauter - 'Auteur van de informatieruimte' workshop. - Part of the workshop series Author in New Media. How do you let new media do what you want? In 1998 and 1999 Mediamatic organised a series of workshops in which writers, artists, theorists and designers worked together to develop the artistic, editorial and content possibilities of the Net. At the end of the 1990s, the Internet was on the rise and a 'hot topic' for discussion. However, Mediamatic thought it was time for action and organised four workshops on the Author in New Media. These…

Waarom? Eind jaren '90 is het internet in opkomst en een 'hot topic' voor discussie. Mediamatic vond het echter tijd voor actie en organiseerde vier workshops over de Auteur in Nieuwe Media. Samen op een actieve manier de praktische mogelijkheden van internet onderzoeken stond bij deze workshops centraal.

Enlarge

07-06-1998 Uitnodiging Auteur in Nieuwe Media - 1998/1999 A series of workshops organised by Mediamatic on authorship in interactive media. In these workshops writers, artists, theorists and designers worked together to develop the artistic, editorial and content possibilities of the Net. 1998/1999 1998/1999

De eerste workshop 'Auteur in context' keek naar het belang van context. Op het internet blijven dingen langer bewaard, wanneer is iets dan af? Blijft werk in een andere context nog wel nuttig of begrijpelijk? Hoe gaat de auteur hiermee om en kan hij zijn boodschap over (blijven) brengen?

Enlarge

'Auteur in context' - Screen shot van de workshop website -

'Auteur van de informatieruimte' was de tweede workshop waarin de virtuele ruimte centraal stond. Hoe blijft onze informatie vindbaar in de oneindige ruimte die internet verschaft? Wat voegt de interactiviteit van internet toe? Op welke manier kan de auteur genres en conventies ontwikkelen?

Enlarge

'Auteur van de informatieruimte' - Screen shot van de website -

De derde workshop 'Auteur van gedrag' ging over het bewust ontwerpen van gedrag. Nieuwe media 'reageren' als je ze gebruikt. Je wil dat ze iets doen en als het goed is vertonen ze het gewenste gedrag. Hoe laat je nieuwe media doen wat jij wil dat ze doen? Wat voor taal kun je ontwikkelen om in te communiceren? Vanuit welke verschillende invalshoeken kunnen we dit gedrag bestuderen?

Enlarge

'Auteur van gedrag' - Screen shot van de website -

'Gezamenlijk auteurschap' was de vierde en laatste workshop. Deze stond in het teken van de internet 'community'. We kunnen op internet onze kennis delen en samen wellicht meer bereiken. Wat voor maatschappelijke rollen kunnen zulke collectieve digitale omgevingen spelen? Hoe kun je met zijn allen toch een begrijpelijk en coherent product afleveren? Op welke manier kun je zo'n digitale omgeving reguleren en controleren?

Als vervolg op deze serie workshops, werd in '99/'00 een serie 'Gedrag Ontwerpen' workshops georganiseerd. Meer info hierover vind je hier.