Levend Erfgoed Levend Houden

Over de rol van film bij het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed

14 May 2013

Op 15 mei 2012 ratificeerde Nederland als een van de laatste lidstaten van de Verenigde Naties het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Met deze ondertekening heeft Nederland een nieuwe tak erfgoed onder haar hoede genomen: de tradities en rituelen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Zoals Sinterklaas, of het Zunderts Bloemencorso. Maar welk beeld wordt er eigenlijk doorgegeven, hoe doen we dat, en welke functie spelen musea en archieven hierbij?

Enlarge

Foto Zunderts Bloemencorso: Booming City - Helpt Elkander - Winnaar 2008 - Gevonden op de website van Bloemencorso Zundert.

Traditie in beeld

Cineblend organiseert een avond over de rol van film bij het behoud en het doorgeven van immaterieel cultureel erfgoed. Er wordt ingegaan op film als bron van wetenschappelijk onderzoek, en het belang van het vastleggen en doorgeven van tradities aan generaties.
Ook wordt bekeken hoe de Nederlandse tradities het beste worden gecontextualiseerd, en door wie. Wetenschappers en filmmakers tonen beeldfragmenten als illustratieve bijdrage.

Programma

Te gast zijn:
- Wendy van Wilgenburg, visueel antropoloog en directeur van het Ambacht in Beeld festival. Als regisseur heeft Van Wilgenburg zich gespecialiseerd in het documenteren van ambachten. Zo maakte zij ‘De Ideale Klank’, over een vioolbouwer en ‘De Huisman’, over de restauratie en reconstructie van molen De Huisman op de Zaanse Schans.

- Wim van Zanten, onderzoeker van Indonesische muziek en voormalig staflid van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universiteit Leiden. Hij
publiceerde een aantal artikelen over deze conventie, waaronder in 2012 een eerste analyse van films behorende bij de in 2011 aan de erfgoedlijst toegevoegde elementen.

- Albert van der Zeijden, historicus en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). Het VIE is aangewezen om het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed in de praktijk te brengen.

De discussie wordt geleid door Hendrik Henrichs, senior docent/onderzoeker afdeling Cultuur-,maatschappij- en ideeëngeschiedenis Universiteit Utrecht.

Meer informatie

Locatie: Soeterijn Cafe, Tropentheater. Linaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam. De avond vindt plaats in het kader van het documentaire filmfestival Ambacht in Beeld dat van 17 t/m 19 mei in filmtheater De Fabriek in Zaandam gehouden wordt. Reserveren hiervoor wordt aangeraden via info@de-fabriek.nl