Verboden boeken leesclub

Lezen = Verzet

9 Jun 2011

Inwoners van Sovjet Rusland lazen stiekem Dr. Zhivago, en tijdens de Duitse bezetting putte men hoop uit vluchtig gestencilde verzetsliteratuur. Meer recent worden kopieën van Gene Sharp's handleiding tot geweldloos verzet in de Arabische wereld heimelijk verspreid. In de Verboden Boeken Leesclub komt deze en andere geheime literatuur over sex, fascisme en anarchie aan bod.

Enlarge

Protesting Rushdie's The Satanic Verses in London - January 1989, London. There were numerous demonstrations around the world by Muslims in the late 80s against the publication of Salman Rushdie's 'The Satanic Verses' . Ayatollah Ruhollah Khomeini, the Supreme Leader of Iran, issued a fatwa against Rushdie, calling for his death, despite never having read the book. Picture found on Flickr.

Verboden boeken lezen als teken van verzet? Een veel voorkomend fenomeen onder repressieve regimes. Pogingen van overheden de hoofden van hun burgers te controleren en hen tegen controversiële en opruiende literatuur te ‘beschermen’ zijn van alle tijden. De volgende boeken komen aan bod:

Mein Kampf (1925)

De handel in en het herdrukken van de Nederlandse vertaling van het boek met Hitlers ideeën over Duitsland, ras en politiek werd pas in 1974 verboden, omdat de Nederlandse Staat meent het auteursrecht er op te hebben. In Duitsland en Nederland is het bezitten en het uitlenen (door bibliotheken) van het boek echter niet verboden. De Engelse vertaling te vinden via Hitler.org en een Nederlandse via Archive.org

Enlarge

British edition of Mein Kampf - This version of Mein Kampf was published in weekly serial in order to support the British Red Cross. Picture by Molly Steenson, found on Flickr.

Enlarge

Mijn Kamp - Een tirade tegen joden plus een pleidooi waarom mannen onder de dertig geen politiek moesten bedrijven.

Het verhaal van O (1954)

Het verhaal van O vertelt het pornografisch, sadomachistische verhaal van een dame die haarzelf in dienst stelt van een select gezelschap heren. Ondanks het winnen van de Prix des Deux Magots in 1955, mocht de uitgever jarenlang geen publiciteit maken voor het boek. Ook moest hij voor de rechter verschijnen vanwege obsceniteit, maar deze aanklacht werd verworpen. Toch werd het een bestseller, ook buiten Frankrijk. Te koop via Bol.com en te leen bij de bibliotheek.

Enlarge

Histoire d'O filmposter - Verhaal van O, naar een boek van Pauline Reage (pseudoniem). In Nederland uitgegeven door De Bezige Bij. Foto gevonden op Listal.

Enlarge

Fragment uit 'Het verhaal van O' - Hier legt een van de anonieme mannen O uit aan welke regels zij zich dient te houden. De allerbelangrijkste: altijd gehoorzamen.

The Anarchist Cookbook (1971)

Dit boek werd in 1971 gepubliceerd in reactie op de bemoeienis van de VS in Vietnam. Het propageert geweld als middel om politieke veranderingen teweeg te brengen. Het bevat instructies voor onder meer het maken van explosieven met makkelijk verkrijgbare grondstoffen. Te koop via Bol.com.

Enlarge

The Anarchist Cookbook - Book by William Powell (1954). Picture found on Uncyclopedia, made by Zombiebaron.

Enlarge

Fragment uit The Anarchist Cookbook - Een explosief maken? Volg de aanwijzingen op de tekening!

Meer informatie

Ook als je de boeken niet hebt gelezen ben je van harte welkom mee te komen praten. Je kunt zelf een verboden boek of verzetsvoorwerp meenemen en het in bruikleen geven in de tentoonstelling. Locatie: Mediamatic Bank, Vijzelstraat 68 Amsterdam. Gratis entree. Aanvang: 16.00.