project 2005

Underground Theory

Publicatie nieuw cultureel burgerschap

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2005

Wat is er gedaan?
• Ontwikkeling van een gezamenlijke publicatie van diverse wetenschappers, schrijvers en kunstenaars. Enkele namen: Pieter Boele (Rijks Universiteit Groningen), Geert Mak (Universiteit van Amsterdam/ schrijver), Maarten van Rossum (Universiteit Utrecht), Els van der Plas (Prins Claus Fonds), Abdelkader Benali (schrijver), Joes Segaal (Universiteit Utrecht), Anneke Smelik (Radboud Universiteit), Liane van der Linden (Imagine IC).
• In de publicatie beschrijven de diverse auteurs welke instrumenten en competenties de nieuwe culturele burger nodig heeft in een samenleving waarin diversiteit het uitgangspunt is.
• Presentatie van de publicatie op de conferentie ‘Underground Theory’ waarna een discussie volgde over het onderwerp. De conferentie bestond naast debatten en lezingen ook uit diverse muziek- en theateroptredens, film, videokunst en een spoedcursus wereldmuziek.

Wat was de aanleiding?
Stichting Interart organiseert een serie Underground Theory, waarvan Nieuw Cultureelburgerschap het derde deel was. Hierin werd door verschillende wetenschappers, kunstenaars en schrijvers onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een invulling van een nieuw cultureel burgerschap. Centraal stond de vraag welke instrumenten en competenties de nieuwe culturele burger nodig heeft in een samenleving waarin diversiteit het uitgangspunt is.

Wat heeft het opgeleverd?
• Theorievorming over de plaats van culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving
• Discussie over het concept nieuw cultureel burgerschap en de rol van de kunsten daarin
• Netwerkvorming op universitair niveau ten aanzien van het thema nieuw cultureel burgerschap en de rol van de kunsten daarin
• Het inzicht dat de zoektocht naar nieuw cultureelburgerschap een voortdurend zoeken is.

Meer informatie
Stichting Interart Contactpersoon: Soheila Najand
T: 026 3518875
M: s.najand@stichtinginterart.nl / info@stichtinginterart.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Heeft u interesse in het ontvangen van de publicatie Underground Theory 006, Nieuw Cultureel Burgerschap, dan kunt u deze bestellen. Voor het bedrag van € 15,00 inclusief BTW exclusief € 5,00 verzendkosten krijgt u deze toegestuurd. Stuur een mail naar info@stichtinginterart.nl