project 2006

Nationale Talent Conventie 2006

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2006

Wat is er gedaan?
• Organisatie van het eerste landelijke weekend rondom talent en talentontwikkelaars in de podiumkunsten.
• Het weekend vond plaats in Paradiso waar organisaties, jongeren, beleidsmakers, docenten en financiers zich verzamelden.
• Aan de hand van debatten, gesprekken, workshops, ontmoetingen en optredens werd kennis en ervaring uitgewisseld rondom aspecten van talentontwikkeling zoals cultureel ondernemerschap; talent, wie bepaalt of je het hebt?; doorstroom en loopbaanontwikkeling; begripsvorming rondom talentontwikkeling en kwaliteitscriteria.
• Talenten werden gepresenteerd in showcases en konden zelf masterclasses volgen.
• De bijeenkomst werd in een woordelijke- en beeld verslag vastgelegd.
Wat was de aanleiding? Uit een bijeenkomst van initiatiefnemers ZO!, Roots en Rutes, Grolsch Grote Prijs van Nederland en Paradiso met talentorganisaties uit de regio Amsterdam bleek dat er behoefte bestond om kennis en ervaring op het gebied van talentontwikkeling met elkaar uit te wisselen en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Het idee ontstond om jaarlijks een nationale bijeenkomst te organiseren waar initiatieven elkaar kunnen ontmoeten en talenten in showcases gepresenteerd kunnen worden.

Wat heeft het opgeleverd?
• Kennis en inzicht op het gebied van talentonwikkeling.
• Netwerkvorming van organisaties op het gebied van talentontwikkeling.
• Ontwikkeling van talenten en netwerkvorming van talenten onderling en relevante instellingen en organisaties.
• Enkele conclusies: cultureel ondernemerschap moet beter en meer opgenomen worden in de kunstvakopleiding; kunstwereld en zakenwereld moeten elkaar ontmoeten en opzoeken; kunstenaar moet know-how hebben van cultureel ondernemerschap maar kan het ook aan een zakelijk persoon overlaten; meer faciliteiten beschikbaar stellen voor jonge talenten; meer geld beschikbaar stellen voor jonge talenten.

Meer informatie
Paradiso
Contactpersoon: Maarten van Boven
M: mvboven@paradiso.nl
W: www.paradiso.nl
T: 020 6268790

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Verslag National Talent Convention 2006.