project 2002

Stad op Straat

De publieke ruimte als ontwerpopgave

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2002

Wat is er gedaan?
• Stad op Straat bood een podium voor de gebruikers van het publieke domein om hun opvattingen over de inrichting ervan kenbaar te maken en zelf ideeën te genereren voor de toekomst. Onderdeel van deze manifestatie waren zeven openbare gesprekken met ondernemers, bewoners en betrokkenen.
• De uitkomsten van deze debatten vormden de basis voor workshops onder leiding van architecten waarin de ideeen en opvattingen uit de buurt verder werden uitgewerkt en vertaald naar zeven concrete voorstellen voor de inrichting van de buurt, een gebouw een plein of een stuk straat.
• De resultaten van deze bottum-up benadering zijn in november 2003 aan de stad gepresenteerd door middel van een buitententoonstelling van bouwborden op verschillende locaties en een slotsymposium waarop voorstellen besproken werden en tegen het licht van uitvoerbaarheid werden gehouden.
• Tijdens de looptijd van het project is voortdurend gewerkt aan bekendheid van het lint d.m.v. grootscheeps uitnodigingen te versturen voor debatten, excursies, wandelingen, televisieprogramma’s, een Gids Stad op Straat waarin het aanbod van winkels etc. in het lint onder de aandacht wordt gebracht van een groot publiek, programmafolders, fototentoonstelling Straatportretten en free publicity.
• Samenwerking in het kader van projectregeling Belvedère waarin de cultuurhistorische component van de manifestatie aandacht heeft gekregen, de historie van het lint is beschreven.
• Partner en hoofdsponsor Rabobank is in aansluiting van Stad op Straat een eigen project gestart waarin ondernemers van het lint een podium werd geboden.

Wat was de aanleiding?
Stad op Straat onderzocht de potenties die culturele diversiteit en ondernemerschap bieden voor de inrichting van het publieke domein. Onderwerp was het lint van straten van Coolsingel tot Marconiplein. In de straten, pleinen en buurten die het lint aan elkaar rijgt manifesteert de stedelijke cultuur van Rotterdam zich in alle vormen en in alle hevigheid. Doelstelling was om de negatieve verbeeldingslaag die over delen van het lint lag werd omgebogen of tenminste genuanceerd. Daarnaast wilde men kennis- en informatiestromen samenbrengen en een intensieve dialoog aangaan met gebruiken, ondernemers en bewoners van het lint.

Wat heeft het opgeleverd?
• Door de kansen en potenties te tonen en te bespreken (het cultureel potentieel, de bijzondere architectuur, het unieke winkelaanbod) zijn niet alleen betrokkenen van het project positiever over het lint gaan denken, ook met de Gids Stad op Straat zijn meer bewoners en bezoekers van de stad het met andere ogen gaan bekijken. Bovendien slaan als gevolg van de bijdrage van de Rabobank de ondernemers zelf de handen ineen ter promotie en verbetering van hun lint. De deelgemeente Delfshaven gaat mogelijkheden onderzoeken voor realisatie van de voorstellen van de ontwerpers voor hun grondgebied.
• Verschillende sectoren, informatie- en kennisstromen zijn samengebracht. Zowel vanuit het sociologische als economische perspectief is gekeken naar mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van het publieke. Er zijn ook tussen alle verschillende lagen bruggen geslagen om voortgang van te kunnen verankeren.
• De derde doelstelling was om een intensieve dialoog aan te gaan met gebruikers, bewoners en ondernemers van het lint. Gezien de hoge opkomst van deze doelgroep tijdens debatten, workshops en het slotsymposium kan gesteld worden dan die opzet geslaagd is.

Meer informatie
Stichting AIR, Postbus 21828, 3001 Rotterdam
Contactpersoon: Wijnand Galema
T: 010 2809700
W: www.airfoundation.nl
E: info@airfoundation.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Dit project leidde tot de uitgave van de Gids Stad op Straat.
ISBN 90-804473-5-8