project

Singing the Bridge, Internatonale muziekconferentie

Modellen en strategieën voor musici t.b.v. communicatie en begrip tussen etnische groepen

Wat is er gedaan?
Internationale muziekconferentie ‘ Singing the Bridge’ waarin kennis en ervaring werd gedeeld d.m.v workshops, lezingen, bijeenkomsten, discussies, sessies en concerten

Wat was de aanleiding?
Singing the Bridge was een initiatief van Musicians without Borders en Stichting Unisono (beide organisaties zijn inmiddels opgegaan in Kunstfactor Muziek), deze wilden een impuls geven aan de Nederlandse amateur- muziekorganisaties op het gebied van wereldmuziek, maatschappelijke betrokkenheid en culturele diversiteit. In 2003 vond de eerste fase van ‘Singing the Bridge’ plaats in Sarajevo, daar kwamen toen 60 musici uit zeven landen bijeen om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en om contact te leggen met elkaar. In najaar 2004 vond de tweede fase plaats. Doel was om de ervaringen en inzichten uit de eerste fase beschikbaar te stellen aan het Nederlandse veld.
Het project sluit aan bij de ambitie van Musicians without Borders om uit te groeien tot een wereldwijd netwerk van muzikanten, instituten en organisaties op het gebied van muziek, die een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van ‘Wereldburgerschap’. Het ontwikkelen van ‘Wereldburgerschap’ moet gepaard gaan met het ontwikkelen van vaardigheden om op een creatieve en opbouwende manier om te gaan met diversiteit en conflicten. Musicians without Borders is er van overtuigd dat kunstenaars in het algemeen en muzikanten in het bijzonder hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Wat heeft het opgeleverd?
• Concrete modellen, beproefde methodes: amateurmusici en professionals binnen de amateurmuziek en muziekeducatie maakten kennis met tal van modellen en methodes, die door middel van presentaties, workshops en werkgroepen getoond werden. In het conferentieverslag, in liedboeken, partituren en CD’s is de weerslag van de verschillende conferentieprojecten vastgelegd en toepasbaar gemaakt
• Meer aandacht voor diversiteit binnen de Nederlandse amateurmuziek: de conferentie werkte voor Unisono – landelijke koepelorganisatie voor de amateurmuziek en in de organisatie van Singing the Bridge de belangrijkste partner – als catalysator. Al sinds de oprichting is culturele diversiteit een doel binnen de dienstverlening maar het voornemen kreeg te weinig vorm. Singing the Bridge bood Unisono materiaal, kennis en contacten om de eerste stap te zetten richting een expertisecentrum voor diversiteit in Nederlandse amateurmuziek. Unisono stelde op 1 januari 2005 een beleidsmedewerker culturele diversiteit aan en werkt op dat terrein samen met Musicians without Borders.
• Uitbreiding en versterking van het netwerk: Singing the Bridge bracht musici en organisaties uit meer dan tien landen en regio’s samen. De conferentie bood Musicians without Borders de gelegenheid het eigen internationale netwerk te versterken met contacten in Uganda, Ghana, Colombia, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Bovendien bracht het project de organisatie ook in contact met nieuwe netwerken van professionals en organisaties die actief zijn in de multicultuur in Nederland
• Ontwikkeling strategisch plan voor Musicians without Borders: Het bestuur van Musicians without Borders ontwikkelde in nauw overleg met partners in het internationale netwerk een strategisch beleidsplan voor de komende vijf jaar. Na de conferentie werd het beleidsplan met aanwezige vertegenwoordigers uit onder meer. Bosnie-Herzegovina, Macedonië, Cyprus, Israel, Palestina en Uganda doorgenomen en verder ontwikkeld. Het plan werd daarna ook vastgelegd.

Meer informatie
Kunstfactor Muziek
www.amateurmuziek.nl
+31302334255

Bijlagen, publicaties, onderzoek