project

Coaching in de Cultuur

Coaching in de Cultuur is een intensief coachings- en trainingsprogramma voor vrouwen die de ambitie én mogelijkheid hebben om binnen drie jaar een invloedrijke positie in te nemen in het culturele veld. Kunstenaars, artistiek initatiators en vrouwen die werkzaam zijn in een management- of staffunctie van een culturele instelling danwel als zelfstandige kunnen deelnemen.

Enlarge

Folder Coaching in de Cultuur -

Het programma bestaat uit individuele coaching, intervisie, workshops, trainingen en 360º feedback. Deelnemers onderzoeken hun eigen drijfveren en keuzes en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling (o.a. onderwerpen als beïnvloeden, onderhandelen, leidinggeven, persoonlijke effectiviteit en benutten van diversiteit). Er wordt een principe gehanteerd van ‘ervarend leren’: we werken veel met ervaringen uit de eigen praktijk en bevorderen deelnemers te leren van elkaars deskundigheid en praktijkervaring. Daarom wordt veel aandacht besteed aan het samenstellen van de groep, waarbij diversiteit een belangrijk criterium is. Het programma is vanaf 2004 gestart en de laatste editie was in 2007.