Presentation:

Composteren

Still Life 01 - met Susanne Duijvestein, Stichting Metamorfose en Rowin Snijder

22 May 2019

Wat als je na dit leven voeding kunt zijn voor nieuw leven? Dat verarmde bodem weer vruchtbaar wordt? En planten, bomen, micro-organismen en kleine diertjes gedijen dankzij jouw restanten? In april nam de staat Washington een wetsvoorstel aan om humusatie te gaan toestaan: een alternatief voor begraven en cremeren, waarbij het lichaam wordt gecomposteerd tot vruchtbare humus. Ook in België vinden experimenten plaats.

Deze avond gaan we kennismaken met deze composteermethode, horen over de Belgische ervaringen en onderzoeken of we dit ook in Nederland willen. Met onder meer: Koen Royghens, Susanne Duijvestein en Rowin Snijder.

Still Life is een programmareeks over de dood met curator Susanne Duijvestein.

Tickets / Facebook

Enlarge

Burying a muskrat, to be composted over the upcoming few months - JungJiea Hung

Susanne Duijvestein

Na elf jaar coöperatief bankieren maakte organisatiekundige Susanne Duijvestein een switch naar het vak van begrafenisondernemer. Als jonge progressieve zelfstandige spiegelt zij de uitvaartwereld op ethiek en esthetiek, maar graag spiegelt zij onszelf als gewone stervelingen ook op hoe we ons verhouden tot onze eigen vergankelijkheid, wat we achterlaten op deze planeet en hoe we uitvaarten weer van onszelf kunnen laten zijn. Sinds het voorjaar van 2019 is zij hoofdcurator dood bij Mediamatic.

Stichting Metamorfose

Koen Royghens en Francis Busigny zijn vanuit de Belgische stichting Metamorfose de initiatiefnemers om een wettelijk kader te scheppen voor het laten composteren van lijken: humusatie. Het lichaam wordt daarbij bedekt met een dikke laag organisch materiaal en compoststarter, dat in verschillende stadia in twaalf maanden tijd lichaam composteert tot voedzame humus. Inmiddels heeft de Waalse regering ruimte geboden om humusatie in samenwerking met de Katholieke Universiteit van Leuven te onderzoeken op technische haalbaarheid. Tijdens het programma zal Koen Royghens de techniek en de Belgische ervaringen delen.

Rowin Snijder

Rowin Snijder geeft les in composteren, maakt wormenhotels en helpt mensen om samen met buurtbewoners gft-afval te composteren. Als composteerdeskundige zal hij deze avond reageren op de humusatie-initiatieven en zijn ideeën delen over de haalbaarheid ervan.

Informatie

Designing Death: Composteren / EXPLICIT
Woensdag 22 mei
Aanvang 20.30
Mediamatic Biotoop, Dijksgracht 6, Amsterdam
Tickets: €7,50 pre-sale | Students €5.25 pre-sale | +€2.50 aan de deur| (inclusief €1 administratie kosten)