project

Stepping_Stones

Een mentorproject voor de erfgoedsector (musea, archieven, monumenten en archeologie)

Netwerk CS beoogt met Stepping Stones het hoger kader van de personeelsbestanden in de erfgoedsector te ‘kleuren’. In deze sector die bestaat uit archieven, musea en organisaties die zich bezig houden met archeologie en monumenten liggen enorme kansen voor talenten en professionals met een dubbele culturele achtergrond. Na succesvolle mentorprojecten in de kunst en cultuur sector, slaan Netwerk CS en het project Carrières of Barrières in de kunsten voor de pilot Stepping Stones opnieuw de handen ineen.

Enlarge

flyer Stepping Stones -

‘Stepping Stones, een mentorproject voor de erfgoedsector’ is opgezet door Netwerk CS in opdracht van het Ministerie van OCW.

Begin 2007 zijn twaalf mentees beter toegerust op een carrière in de erfgoedsector en twaalf mentoren verrijkt met interculturele kennis en competenties. Bovendien worden de netwerken van zowel de mentees als de mentoren met elkaar verbonden, naar andere sectoren, collega-instellingen binnen de erfgoedsector, mensen uit allochtone bevolkingsgroepen en naar mensen op beslissende posities binnen en buiten de sector. Als laatste zal in de evaluatie van Stepping Stones de kansen en belemmeringen die mentees in hun loopbaan in de erfgoedsector tegenkomen zorgvuldig in kaart worden gebracht. Op termijn zal dit bijdragen aan interculturele organisatie-ontwikkeling van musea, archieven en monumenten.