project

Netwerk CS Utrecht

Netwerk CS Utrecht was een onderdeel van het landelijke Netwerk CS, specifiek gericht op de professionalisering van diversiteit binnen culturele instellingen in de provincie Utrecht. Netwerk CS Utrecht was vanaf 2006 geworteld in de regionale cultuursector en heeft culturele instellingen gestimuleerd, geadviseerd en ondersteund bij de uitwisseling, ontwikkeling en verankering van diversiteit in de organisatie. Daarbij lag de focus op personeelsbeleid, programmering en het pr- en marketingbeleid.

Enlarge

Logo Netwerk CS Utrecht -

Ondersteunt actief

Netwerk CS Utrecht functioneerde als katalysator, sparringpartner en expert. Het streven was culturele instellingen te verleiden en te overtuigen van de noodzaak van diversiteit. Ook ondersteunden ze culturele organisaties actief in het realiseren structureel divers beleid. Netwerk CS Utrecht richtte zich op alle culturele organisaties in stad en provincie Utrecht. Nadrukkelijke aandacht was er voor instellingen die gebruik maken van de subsidieregeling van het Actieplan Cultuurbereik.

Bevordert deskundigheid

Netwerk CS Utrecht coachte en bevorderde de deskundigheid van medewerkers, adviseerde culturele instellingen en organiseerde kleinschalige en grootschalige bijeenkomsten. In het verlengde van de verschillende coachings- en trainingsprogramma’s van het landelijke Netwerk CS verzorgde Netwerk CS Utrecht coachings en trainingen gericht op Utrechtse professionals.

Utrechtse Estafette

Netwerk CS Utrecht heeft in 2006 een Estafette georganiseerd met het thema ”Utrecht [ont]moet” en in 2007 werd een Utrechtse Estafette georganiseerd waar gesproken werd over “De ambitie van Utrecht”; 130 professionals uit stad en provincie Utrecht ontmoetten elkaar en spraken over uiteenlopende aspecten van culturele diversiteit.

Netwerk CS Utrecht bestond uit projectleider Ingeborg Wegter en projectmedewerker Tsui-Saen Leung.