Esther Mannaerts

Zoektocht: waar ben jij en wat wil jij?

Start binnen het sociale web.

Hoe betrek je mensen bij de inhoud van een project?
Specifieker gebracht: Hoe motiveer ik (potentiële) deelnemers van Kom je ook? om te participeren?

Enlarge

Interactive Map of the Blogosphere - Bron: http://datamining.typepad.com/data_mining/2006/07/interactive_map.html/ Bron: http://bit.ly/9Qx57e

Ik ben op zoek naar verschillende manieren van participatie.
Ik start mijn zoektocht naar participatie en samenwerking via dit blog en binnen het sociale web. Waarom? Omdat het sociale web toch wel de meest toegankelijke manier is om bijvoorbeeld jou te bereiken. Daarnaast vindt hier al veel participatie plaats. Twitter is hier een glansrijk voorbeeld van en in Tweet Me blik ik kort op dit kritische fenomeen.

Op dit moment vindt al in kleine mate participatie plaats voor Kom je ook?. Via de e-mail en het forum, waar al enkele keren ideeën van bezoekers zijn geplaatst voor potentiële sprekers tijdens de volgende Kom je ook?.

Er zijn al meerdere oproepen geplaatst om input te leveren: Ken je participatieprojecten? op 12 november 2009 op het blog en Word medesamenstellen van Kom je ook? 5,6 en 7! op 19 december 2009 op het forum. Ook een oproep voor spreiding via het sociale web is geplaatst Gratis 'Kom je Ook' voor sociaal netwerkers op 19 november 2009. Wist jij dat dit op het blog stond?

Anderhalve week geleden heb ik een enquête opgesteld over de inhoud van Kom je ook? 4 - Appels en Peren waar zeer goed op gereageerd is. Hieruit concludeer ik dat bezoekers van Kom je ook? niet bang zijn om zinvolle feedback en aanvulling te geven. Dankjewel!
Het bereik van de enquête was echter via de mail, een kanaal waarmee iedereen bereikbaar is die een editie van Kom je ook? heeft bijgewoond en de enquête was anoniem.

In welke mate weerhoudt het je om te reageren wanneer je niet anoniem bent? En hoe sterk is het bereik van berichten via sociale media als Twitter, Facebook, LinkedIn of dit blog in plaats van de e-mail?

Mijn zoektocht is begonnen en ik hou je op de hoogte. Wat is jouw participatie binnen het sociale web?