interview Daniëlle de Jong 21 Apr 2008

Interview Petra Remmen - zakelijk leider Vrede van Utrecht

In het spotlicht: Petra Remmen, Vrede van Utrecht

Sinds vier maanden is Petra Remmen zakelijk leider van de Vrede van Utrecht. Wat houdt de Vrede van Utrecht in en wat is haar rol binnen de organisatie? Petra Remmen is ook één van de deelnemers van de Community of Practices/Personeel die Netwerk CS Utrecht initieert.

Enlarge

Petra Remmen -

With:

In elke nieuwsbrief die Netwerk CS tussen 2006 en 2008 verspreidde, werd een van de leden van ' Netwerk CS Utrecht' onder de aandacht gebracht. De interviews geven een beeld wat er speelt op het gebied van diversiteit in stad en provincie Utrecht.

april 2008

Wat is de Vrede van Utrecht?

In 2005 is Vrede van Utrecht opgericht, de aanleiding daarvoor is de viering van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013. In 1713 was Utrecht een jaar lang gastheer voor onderhandelaars uit heel Europa. Voor het eerst werkten diplomaten uit zoveel landen samen aan een systeem van conflictbeheersing. In die zin vormde de Vrede van Utrecht een voorbode van wat nu de Europese Unie en de Verenigde Naties zijn. Het gastheerschap gaf ook een grote impuls aan culturele activiteiten in de stad in die tijd. Dit zorgde ervoor dat Utrecht in die tijd in Europa bekend stond als cultuur stad. In 2013 wordt 300 jaar Vrede van Utrecht groots gevierd en zal Utrecht wederom op de kaart gezet worden als Europese cultuurstad. Vrede van Utrecht organiseert een cultureel programma samen met tal van organisaties en koerst na 2013 af op Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De activiteiten vinden plaats in stad en provincie Utrecht. Het programma verbindt kunst en cultuur aan actuele maatschappelijke thema's. Vrede van Utrecht bouwt aan een culturele infrastructuur en aan netwerken die bijdragen aan een blijvende versterking van het culturele leven in stad en regio.

Hoe is de Vrede van Utrecht zichtbaar in het culturele veld?

Vrede van Utrecht heeft de taak om een programma voor 2013 en 2018 te ontwikkelen en een campagne te organiseren voor de kandidaatstelling van Utrecht Culturele Hoofdstad 2018. Het afgelopen half jaar is de organisatie omgebouwd van een zelf producerende festivalorganisatie naar een campagnevoerende netwerkorganisatie. De werkwijze is om partijen in het Utrechtse te mobiliseren, samen te brengen op het traject 2013 - 2018. De rol van Vrede van Utrecht bestaat uit versterken wat al kansrijk of krachtig is, de collectieve cultuurprogrammering en -promotie beter organiseren en de gaten die daarin gesignaleerd kunnen worden samen met culturele en toeristische instellingen opvullen. In 2008 is Vrede van Utrecht met name zichtbaar in community arts projecten in wijken. Het is voor Vrede van Utrecht een spannende periode, het plan van aanpak voor de komende periode, inclusief het jaar van de Culturele Hoofdstad, 2018 ligt nu ter besluitvorming bij de gemeente en provincie Utrecht.

Wat is je achtergrond? Waar ben je hiervoor werkzaam geweest?

Ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd aan de Technische Universiteit van Eindhoven. Daarna heb ik Culturele Bedrijfsvoering gestudeerd in aan de Hogeschool voor de kunsten in Amsterdam. Sinds 7 jaar woon ik in Utrecht. Hiervoor was ik zakelijk directeur en medeoprichter van Arnhem Mode Biënnale. De reistijd van Utrecht naar Arnhem en het hebben van kleine kinderen vond ik de laatste jaren moeilijk te combineren met een drukke baan. In de periode van twijfel, kwam de vacature voor zakelijk leider bij Vrede van Utrecht voorbij en heb ik gesolliciteerd.

Waarom de Vrede van Utrecht?

Voor mij was de keuze voor een Utrechtse organisatie, naast de reistijd, belangrijk. Het werkt prettig voor mij om op stedelijk niveau te werken in de stad waar je woonachtig bent. Je weet wat er waar gebeurt en kent de culturele organisaties, als theater, poppodia, musea, als bezoeker. Dit werkt erg prettig. Vrede van Utrecht is een organisatie die centraal gelegen is in de stad, namelijk op het Domplein.

De Vrede van Utrecht zal de komende tijd een behoorlijke groei doormaken, wat houdt dat precies in?

Er zijn nu ongeveer 14 personen werkzaam bij Vrede van Utrecht. Kosmopolis Utrecht is bij ons gehuisvest en het Uitburo in oprichting, zal ook bij de Vrede gehuisvest worden. De organisatie zal op termijn explosief gaan groeien, we zijn erg aan het ontwikkelen. Het community-arts gedeelte is al enige jaren in ontwikkeling, Op andere terreinen staan we aan de start. Het programma wordt samen met de culturele sector in Utrecht ontwikkeld.

Je neemt deel aan de Community of Practices/Peroneel geïnitieerd door Netwerk CS Utrecht.

Ja dat klopt. De keuze voor mijn deelname ligt in de het verlengde van de groei van Vrede van Utrecht die er op termijn aan staat te komen. We hebben dan veel mensen nodig. Het is voor ons als organisatie belangrijk dat er voor onze activiteiten draagvlak onder de bevolking ontstaat. Een personeelsbestand dat een afspiegeling van de hedendaagse bevolking is zien wij als een meerwaarde voor de organisatie. Je wilt diverser worden als organisatie, maar hoe doe je dat?

Wat leer je in de Community of Practices/Personeel?

Het is belangrijk om instrumenten aangereikt te krijgen om bewuster met diversiteitsvraagstukken om te gaan. Zijn er bijvoorbeeld specifieke wervingsmethodes voor het werven van personeel met een niet westerse achtergrond? In dit kader heeft de Rabobank als voorbeeld gediend hoe zij met diversiteit bezig zijn. Bij de Rabobank heeft diversiteit direct invloed op het bedrijfsresultaat. Draagvlak om diverser te werken is er binnen de organisatie, nu de concrete invulling nog. De Community of Practices bestaat uit vijf bijeenkomsten waar praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren wordt aangereikt. Deelnemers zijn o.a. UCK, de Stadsschouwburg en ZIMICH, het is prettig om met elkaar ervaringen uit te wisselen.

Wat is je boodschap aan het culturele veld?

Ik hoop dat we met zijn allen in Utrecht door gezamenlijk inzet tot een duurzame ontwikkeling van de culturele sector in Utrecht kunnen komen. Utrecht is een diverse, groeiende stad met veel potentie in een prachtige provincie met een rijke cultuurhistorie. Door een gezamenlijke aanpak is er veel te winnen.

Kijk voor meer informatie op www.vredevanutrecht.nl