article Daniëlle de Jong

In gesprek met Minister Plasterk

Vertel Minister Plasterk wat u vindt dat er nodig is!

U maakt met ruim 1200 andere cultuurprofessionals deel uit van het netwerk dat zich al jarenlang inzet voor meer diversiteit in de culturele sector. De noodzaak voor diversiteit wordt inmiddels breed gedeeld, waar het nu om gaat is; diversiteit duurzaam in alle geledingen van de cultuursector te verankeren. Momenteel zijn we druk bezig randvoorwaarden te creëren voor de volgende fase van het diversiteitbeleid in de culturele sector. Graag vernemen wij uw visie ten behoeve van de voorbereiding op het gesprek op 9 juli 2008 met de minister.

Brief aan minister Plasterk

Culturele diversiteit in de kunsten naar een volgende fase!

Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij met genoegen terugkijken op het prettige gesprek met minister Plasterk op 9 juli 2008. Uw visie heeft bijgedragen om culturele diversiteit en de ontwikkelingen daaromtrent in de cultuursector op een goede manier te verwoorden aan de minster.

Onder andere op basis van de quick-scan onder de 1200 cultuurprofessionals waar u deel van uitmaakt, zien we een aantal ontwikkelingen op het gebied van culturele diversiteit in de sector. De positieve en zorgelijke ontwikkelingen en ook de kansen zijn besproken met de minster en hij heeft in reactie hierop enkele toezeggingen gedaan. Voor meer inhoudelijke informatie over de reacties verwijzen we u naar de terugblik op het gesprek en een samenvatting van de reacties.

Wij bedanken u nogmaals voor uw input en hebben mede dankzij u enkele toezeggingen teweeg gebracht. Graag tot ziens tijdens de laatste ESTAFETTE op 19 november in de Passenger Terminal in Amsterdam!