Genomineerd voor de DOEN Pitch Eboman

Senna

Online wikivideo instrument voor iedereen

Zeer gebruiksvriendelijke online applicatie, waarmee iedereen, individueel of in groepsverband, videocollages in real time kan produceren over verschillende thema's door gebruik te maken van het enorme video aanbod op internet.

In dit project gaan we een online videosample applicatie ontwikkelen, Senna, waarmee iedereen videocollages kan produceren over verschillende thema's door gebruik te maken van het enorme video aanbod op internet. Deze 'wikivideo's' kunnen persoonlijke statements zijn of gezamenlijk geproduceerde collages waarin (actuele) video's over een onderwerp zijn verzameld, georganiseerd en geconcentreerd. In deze composities vloeien inhoudelijke, muzikale en verhalende elementen samen tot een nieuw oorspronkelijk geheel.
Alle functionaliteiten van Senna worden 'in realtime' aanstuurbaar, daardoor ziet de gebruiker direct wat hij of zij doet en kan zo op een intuïtieve manier puzzelen met videofragmenten. Senna wordt zo ontwikkeld dat zelfs geavanceerde operaties, zoals het verknippen van verschillende video's, combineren van verschillende videofragmenten in 3D en het manipuleren van beeld en geluid in 3D voor iedereen eenvoudig uitvoerbaar zijn, zelfs voor jonge kinderen (vanaf 8 jaar). Het resultaat ziet er bovendien professioneel uit.
Om het gebruik van Senna te stimuleren wordt een lesprogramma ontwikkeld i.s.m. Creative Learning Lab van Waag Society.

Vergroot

Senna-test-Workshop.jpg - Beelden van een van de Senna test workshops met kinderen in de Klankspeeltuin (Muziekgebouw aan het IJ) Eboman

Ik wil een instrument ontwikkelen waarmee iedereen, maar in eerste instantie kinderen en jongeren, gezamenlijk videofragmenten op internet kunnen verzamelen, organiseren en combineren tot nieuwe oorspronkelijke composities: wikivideo's.

waarom?
Digitaal beeld en geluid (video) heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een nieuw universeel communicatiemedium. Uit recente onderzoeken blijkt dat video voor jongeren onder 28 jaar zelfs is uitgegroeid tot het belangrijkste medium waarmee zij naar informatie zoeken, belangrijker dan bijvoorbeeld tekst. Youtube is tegenwoordig na Google de grootste zoekmachine op internet. Bijzonder is dat sociale en culturele verschillen tussen mensen geen belemmering vormen om gezamenlijk deze audiovisuele informatie te delen en te begrijpen.
In dit project wil ik een instrument ontwikkelen, Senna, waarmee iedereen gebruik kan maken van dit medium om videocollages te maken.
De hoeveelheid video's op internet is zo groot en het aanbod is zo veranderlijk, dat het niet reëel is om van een enkel individu (amateur of professional) te verwachten dat hij/zij zelfstandig een overzicht kan creëren over al deze fragmenten en de verbanden tussen deze fragmenten. Hierdoor blijven mensen afhankelijk van journalisten en gemotiveerde researchers (vaak bloggers) die een subjectief samengestelde verzameling video's rondom een thema aan het publiek doorspelen. Omdat de manier waarop deze 'professionele informatie specialisten' onderwerpen belichten vaak sterk gekleurd is wil ik met Senna een instrument ontwikkelen waarmee dit proces wordt gedemocratiseerd. Met Senna kan iedereen op een gelijkwaardig niveau als de professionele aanbieders van audiovisuele media (overheden, gevestigde culturele industrie etc.) een tegengeluid laten horen of het beeld dat in de media wordt gecreëerd nuanceren zonder de investeringen te hoeven doen die deze organisaties zich kunnen veroorloven.

Uitvoering
De ontwikkeling van Senna is gesplitst in drie fases. De eerste twee fases zijn inmiddels (bijna) afgerond.
In de eerste fase hebben we een offline prototype ontwikkeld a.h.v workshops met kinderen. In deze fase hebben we o.a. een interface concept ontwikkeld waarmee ook de geavanceerde functies van Senna intuïtief aanstuurbaar zijn, zelfs voor jonge kinderen en hebben we een sequencer concept ontwikkeld waarmee een ongeoefende gebruiker toch geavanceerde composities kan produceren.
In de tweede fase hebben we de huidige technische mogelijkheden en beperkingen van internet voor de ontwikkeling van interactieve video applicaties onderzocht en ontwikkelen we het functioneel en technisch ontwerp voor de online versie van Senna.
In de derde fase wordt de online versie van Senna geproduceerd en op internet gepubliceerd. Voor de realisatie van deze fase wil ik een pitch doen tijdens Kom je ook? 4.

Waarom door Eboman / SmadSteck?
Sinds 1999 ontwikkel ik in mijn studio mijn eigen videosample instrumenten. Om deze kennis en ervaring te bundelen heb ik in 2005 SmadSteck opgericht. Met SmadSteck heb ik o.a. de zeer geavanceerde videosampler 'SenS' ontwikkeld (www.smadsteck.nl/sens). Inmiddels hebben we ook ervaring met het ontwikkelen van videosampling technologie voor internet (zie www.breaker.nl). Deze ervaring en de informatie die wij hebben verzameld in de tweede fase van het Senna project stelt ons in staat om de online versie van Senna degelijk en cutting edge te ontwikkelen.

Hoewel Senna een internetapplicatie wordt die toegankelijk is voor iedereen, zijn kinderen (vanaf 8 jaar) en jongeren in dit project de primaire doelgroep.

Er bestaat op internet nog geen videosample applicatie.
Er bestaat op internet nog geen applicatie waarmee videofragmenten van internet op een intuïtieve manier door iedereen kunnen worden verknipt, gecombineerd en gemanipuleerd in 3D (in realtime!).

In dit project is de inzet van web2.0 zeer belangrijk, omdat dat hét platform is geworden waarop interessant videomateriaal door iedereen wordt gedeeld en gedistribueerd. De Senna gebruiker zal videofragmenten van de meest gebruikte web2.0 videosharingsites kunnen inladen en zelf geproduceerde videocollages eenvoudig op deze sites kunnen publiceren.