Mediamatic Atelier

2004

Het Mediamatic Atelier is een plek waar we verschillende soorten soft- en hardware onderzoeken en ontwikkelen, waaronder veel (interactieve) installaties zoals de IkCam. Sinds 2006 richten we ons op het integreren van RFID technologie in experimentele installaties en games. Bij deze projecten wordt gewerkt met de sociale netwerken en gemeenschappen ontwikkeld door Mediamatic Lab, onze zusterorganisatie.