Heleen Postma

Op werkbezoek

Een bezoek aan ouderparticipatiestad Utrecht

Momenteel zijn er zeven ouderparticipatieopvangcentra in Nederland. Hierbij zijn de ouders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kinderopvang. Ouders vangen elkaars kinderen op, en laten dit dus niet over an een betaalde kracht. Vijf van deze opvangcentra bevinden zich in Utrecht. Daarom werd een bezoek aan deze ouderparticipatiestad gebracht. De ouders van SOP waren zo gastvrij om ons bij hen een kijkje in de keuken te laten nemen.

Vergroot

Op de kop op de schommel - At the new Schommelclub on Oostenburgereiland. Lilian Stolk

SOP is de enige kinderopvang die zich ook richt op kinderen ouder dan vier jaar. Jong en oud (0-12 jaar) speelt door elkaar en met elkaar. Een kleuter begint te huilen, meteen schiet een groep zesser te hulp om het kind te troosten. Mooi om te zien. Zo is de gehele sfeer van deze opvang, elkaar behandelen alsof het je eigen familie is.
Dit is ook de insteek van de ouders. Zij zien SOP niet als een plek waar kinderopvang wordt aangeboden, maar als een plaats waar ouders elkaars kinderen opvoeden. Vertrouwen is hierbij de basis. Als je verwacht dat er goed voor je kinderen wordt gezorgd, wordt er ook van jou verwacht goed voor andersmans kinderen te zorgen. Nieuwe ouders draaien een tijdje mee met de bestaande groep ouders om met hen kennis te maken en te ondervinden wat het inhoudt. Daarna nemen ze de beslissing of zij aan willen sluiten bij de groep en de al actieve ouders vertrouwen.

De meeste ouders sluiten zich aan bij de groep om ideologische redenen. Zij willen meer betrokken zijn bij de opvoeding, beter inzicht krijgen hun kind functioneert in een groep, in contact komen met andere gezinnen en op een informele manier leren over opvoeden. ?Zo nu en dan kiezen ouders voor deze manier van opvang vanwege de lage kosten,? noemt een ouder, ?dat is ook prima, maar wanneer zij een nog goedkopere manier van opvang hebben gevonden vertrekken deze ouders vaak weer.?

Het is wel een mooie bijkomstigheid dat de kosten erg laag zijn. De personeelskosten die een reguliere kinderopvang maakt, zijn bij deze vorm van opvang niet aan de orde. Wel wordt vanuit de politiek gedreigd met het afschaffen van de toekenning van kinderopvangtoeslag. Dit is merkwaardig aangezien bij deze ouderparticipatieopvang aan precies dezelfde eisen doet als reguliere opvang. Het enige verschil is het ontbreken van gediplomeerd personeel, maar zijn ouders van zichzelf al niet deskundig genoeg? De overheid zou juist eigen initiatief van de burger moeten ondersteunen en stimuleren.
Gelukkig wordt er een fanatieke lobby gevoerd om dit wetsvoorstel niet rond te krijgen. Maar zelfs als dit wetsvoorstel wordt aangenomen is deze manier van kinderopvang nog goedkoper en geeft het bovendien veel meer toegevoegde waarde dan reguliere opvang.