Heleen Postma

Belangrijke dag voor de ouderparticipatie

Ouders of diploma?

Vandaag wordt gestemd over de wet die crèchemedewerkers verplicht een diploma te hebben.

Vergroot

Tegen ouders die je kent kan geen diploma op - Artikel NRC Next, dinsdag 16 april, Next Weten, pagina 7, foto Roel Rozenburg.

Minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) wil de huidige gedoogsituatie waarbij ouders bij ouderparticipatiecrèches niet aan de beroepskwalificatie hoeven te voldoen, verlengen tot eind dit jaar. Zo heeft hij meer tijd om te onderzoeken hoe de kwaliteit in dit type kinderopvang gewaarborgd kan worden. D66 en CDA vinden dit niet aanvaardbaar, zij dienen een amendement in. Over het amendement wordt morgen gestemd.