Marc den Hoed

Digitale pioniers zoekt projectvoorstellen

Laatste ronde Digitale Pioniers met als thema "Vrijstaat"

Digitale Pioniers is een snelle en makkelijke stimuleringsregeling om jouw zolderidee voor een internetproject tot uitvoer te brengen met behulp van geldelijke steun.

Het thema voor de 18e en laatste ronde Digitale Pioniers 2010 is "Vrijstaat".Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een democratische samenleving.

Vergroot

DP 18e ronde - Fotografie door Orse op Flickr, CC BY-SA 2.0. Marc den Hoed

Digitale Pioniers is een snelle en makkelijke stimuleringsregeling om jouw zolderidee voor een internetproject tot uitvoer te brengen met behulp van een geldelijke steun.

Het thema voor de 18e en laatste ronde Digitale Pioniers 2010 is "Vrijstaat".Digitale Pioniers zoekt projectvoorstellen waardoor burgers de vrijstaat van het internet gebruiken om zich op nieuwe manieren te kunnen organiseren. Projecten die bijdragen aan maatschappelijke participatie en een democratische samenleving.

Voor de 18e ronde is in totaal 140.000 euro beschikbaar. Per project kan maximaal 32.000 euro aan ondersteuning gegeven worden. Aanvragen kan van 14 december 2009 t/m 24 januari 2010. Speciaal voor deze ronde is het op 8 januari vanaf 16:00 uur mogelijk om persoonlijk feedback op projectideeën te krijgen. Voor meer informatie over de Digitale Pioniersregeling, het thema, de aanvraagprocedure en de feedbackbijeenkomst, ga naar www.digitalepioniers.nl

Je kunt ook contact opnemen via info@digitalepioniers.nl of 020-205756720