project 2007

Digitale Kennisnetwerk Diversiteit

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2007

Wat is de aanleiding?
Podium Mozaïek heeft de ambitie om zich op cultureel gebied te onderscheiden. Het wil op het vlak van de podiumkunsten, en in het bijzonder de podiumkunsten met een cultureel divers karakter, een kenniscentrum zijn. Podium Mozaïek wil in het kader daarvan beschikbare kennis over cultureel diverse (theater)producties en artiesten, zoals muzikanten, zangers, dansers en acteurs, digitaal koppelen aan de verschillende culturele tradities en artistieke genres. Het wil hiermee een steeds verder groeiend digitaal kennisnetwerk tot stand brengen, waarmee bezoekers, programmeurs en andere belangstellenden een extra dimensie van de voorstelling of de betreffende artiest kunnen ervaren. Zowel het vergaren en ontsluiten, als het delen en exploiteren van kennis staat hierbij centraal.
Het digitaal kennisnetwerk past zowel in de meerjarendoelstellingen van Podium Mozaiek als in het nieuwe cultuurbeleid van het kabinet. Tevens past dit plan bij de ambities van het Ministerie van OC&W en Netwerk CS om informatie van verschillende culturele initiatieven op een eigentijdse en laagdrempelige wijze te bundelen en beschikbaar te maken. Daar Netwerk CS in 2009 zal ophouden te bestaan wil Podium Mozaïek zorg dragen voor het voortbestaan van een dergelijk digitaal netwerk ten behoeve van de podiumkunsten.

Wat is het plan?
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
• Het opzetten van een database in de vorm van een website die voor iedereen toegankelijk is. Deze site dient een scala aan informatie te bezitten over musici en muziekstromingen, acteurs, dansers, dansstijlen, vertellers en andere podiumkunsten en –kunstenaars. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hun cultureel diverse achtergrond. Binnen de database kan dan gezocht worden op: 1. regio/land/ culturele traditie 2. artiest of groep op naam 3. genre.
• De totstandkoming van de database bestaat uit drie fasen: 1. kennis vergaren/ kennis verzamelen: de informatie dient door de artiesten en groepen zelf aangeleverd te worden, de webredacteur zal de informatie bijeenbrengen 2. kennis ontsluiten en beschikbaar stellen: op termijn zal de database steeds verder uitgroeien waardoor hij voor een groot publiek interessant zal zijn, dit gedeelte van de website blijft voor iedereen toegankelijk 3. kennis benutten en exploiteren: dit gedeelte is besloten en aanbodgericht, het richt zich specifiek op de podia, kunstenaars en aangesloten instellingen. Een op maat gemaakt profiel of randprogramma kan rondom een artiest of groep worden opgesteld. Anderzijds kan de kennis van artiesten podia helpen om rondom een optreden een effectieve marketingstrategie in te zetten.
• De naam van de website is gevallen op Different Vibes, deze naam is zowel in Nederland als daarbuiten goed te gebruiken en sluit aan bij het concept van Podium Mozaïek Different Vibes.

Wat zijn de verwachtte resultaten?
De site Different Vibes wil een landelijk netwerk zijn van informatie over cultureel diverse podiumkunsten. Het richt zich op een breed publiek en zal in de loop van de jaren uitgroeien tot de plek waar in brede zin relevante en interessante informatie en kennis beschikbaar en bruikbaar zijn.

Meer informatie
Podium Mozaïek
Contactpersoon Zafer Yurdakul
T: 020 5800380
M: zafer.yurdakul@podiummozaiek.nl
W: www.podiummozaiek.nl