Daniëlle de Jong

Evaluatie Stepping Stones

Het mentorproject voor de erfgoedsector

De pilot Stepping Stones, het mentorproject voor de erfgoedsector dat van mei 2006 tot en met februari 2007 plaatsvond, was een succes!

Vergroot

Flyer Stepping Stones -

Op 27 februari 2007 reflecteerden enthousiaste mentoringkoppels op hun ervaring. Zowel de deelnemende mentees (jongere, beginnende generatie met dubbele culturele achtergrond) als mentoren (oudere of ‘zittende’ generatie) hebben veel geleerd van elkaar. Daarbij is er voor enkele mentees daadwerkelijk sprake van een ‘stijging op de carrièreladder’ in de erfgoedsector of erbuiten. Het netwerk dat met Stepping Stones werd en wordt gecreëerd levert nieuwe contacten op en, niet onbelangrijk, vergroot het inzicht in de ‘routes’ en de ‘ongeschreven regels’ binnen deze sector.

Tijdens de evaluatiebijeenkomst zijn concrete aanbevelingen voor verbetering en voortzetting van het project geformuleerd. Deze kunt u lezen in het Eindverslag Stepping Stones.