project:

verschillende werelden bij elkaar

we leven in verschillende werelden, maar kunnen ze met behulp van nieuwe media heel goed bij elkaar brengen

Mijn idee is om via een groot scherm een directe communicatie te laten ontstaan tussen 2 verschillende werelddelen. Een scherm in Nederland en een scherm in de Filippijnen. Al meer dan 5 jaar houd ik me, via de hiervoor speciaal opgerichte stichting Bando,bezig met een totaal andere wereld en kon tot de conclusie komen dat we heel erg veel van elkaar kunnen leren en elkaar zelfs nodig hebben.
Door een daadwerkelijke kennismaking in de vorm van onze nieuwe media, een supergroot scherm ergens in een publieke ruimte en de presentatie van een aantal uitingen van kunst aan de andere kant van de wereld (Dipolog-city), slaan we via stichting Bando letterlijk een digitale brug naar die andere kant van de wereld. We kunnen dan ter plekke van elkaar leren door elkaar te laten zien van wat we doen en hoe we dit verwoorden in diverse vormen van kunst. Het is natuurlijk verschillend en daarom juist heel erg leerzaam. Uiteindelijk wil ik er naar streven om een uitwisseling van Nederlandse en Filippijnse kunstenaars via de stichting Bando in gang te zetten. Regelmatig zal er dan een uitwisseling plaats kunnen vinden. Hiervoor heeft de stichting Bando al bijna de beschikking over een speciaal hiervoor ingerichte accommodatie waar gasten een onderdak kunnen krijgen en een zeer unieke workshop kunnen gaan volgen. Het is zonder meer de kans die niet onbenut moet blijven. Vervolgens wordt beeldmateriaal ook opgetekend in een hiervoor speciale ter beschikbaar gestelde krant die 2 talig uit komt en waarvan er al in ieder geval 1 abonnee bestaat. Dit is de Koninklijke Bibliotheek van Nederland die al jaren in afwachting is van een 2e nummer van deze zeer unieke en geweldige internationale krant.

Vergroot

Stichting Bando - verschillende werelden bij elkaar - In 2006 werd er een verbinding gelegd tussen Nederland en de Filippijnen en worden er al zeker 5 jaar 2 werelden tegenover elkaar gelegd stichting Bando

Nederland en de Filippijnen zijn mijn doelgroep. De mensen die hier wonen en leven wil ik via beeld en geluid met elkaar in verbinding stellen. Wanneer iets heel erg ver weg is, kun je iets ook veel dichter bij elkaar brengen door in ieder geval gegevens met elkaar uit te gaan wisselen en af en toe eens bij elkaar op bezoek te gaan. Dit concept geld voor heel dicht bij (zeg maar je eigen buren of naaste familie) of mensen aan de andere kant van de wereld die ook je broeders en zusters of zelfs je familie kunnen zijn. De woordvoerders zullen uit plaatselijke kunstenaars uit vier verschillende deelgebieden bestaan (beeldend, muziek, dans(beweging) en toneel(poezie) ) en kunnen als werkelijke specialisten passie met elkaar delen.

Doordat een grote afstand, die momenteel zo gemakkelijk een kleine afstand kan zijn, kunnen we voor een heel groot publiek de verschillende communicatievormen via de kunsten aanschouwelijk maken. Laten zien dat kunst een levensbehoefte is en niet zomaar eentje die je als ondergeschoven kindje gaat behandelen. Wanneer de zakelijke managers die alleen maar dollartekentjes in hun ogen zullen hebben zal het in de wereld deze kant uit gaan.
Laat niet het geld ( de Mammon) beheersen, maar liever de communicatie tussen verschillende werelden in liefde (God) met elkaar samengaan. Niet meer om elkaar uit te buiten, maar dit keer om elkaar daadwerkelijk bij te kunnen staan en verder te helpen naar een betere wereld.

Vergroot

Stichting Bando - we hebben elkaar nodig stichting Bando

Vergroot

Bando Foundation - Een hart dat ons allen zal binden stichting Bando

Vergroot

Creation Art - Kunst wordt gemaakt en is een cratie, een creatie kan wonderschoon zijn, helemaal zoals het ons tot voorbeeld kan zijn gegeven. Dipolog-city: Good -Times Cafe stichting Bando

Vergroot

Dancing Stream - Dansend bewegen. Wanneer dans je passie is vergeet je soms alles om je heen. Het hoeft niet uit te maken hoe je er uit zien of wie of wat je bent. Je wilt bewegen omdat je dat fijn vind en anderen mogen je zien en waarom niet? stichting Bando

Vergroot

Performance - Acteren of presenteren van een show. Fabiola en Arie Boomsma zijn 2 ijdele mensen die zich beiden vaak willen presenteren en voor wie uiterlijk echt wel vn belang is. Arie is zelfs model geweest. Maar te presenteren is ook een hele belangrijke menselijke behoefte en dat wisten zelfs de Duitsers in het Joodse kamp van Westerbork. (WO2) stichting Bando

Vergroot

Popmusicstar - Is het echt zo verwonderlijk dat een van de 1e Nederlandse popartiesten blues ging maken in een gebied waar heel veel voormalige slaven werden gedropt? (Harry Muskee 2010) stichting Bando

Vergroot

One in trust - Zo'n duizend middelbare school studenten, studeren af in de stad Dipolog-City. In vertrouwen gaan we met zijn allen, maar soms ook alleen schenken we vertrouwen aan een ander. Vertrouwen in het goede geeft een belangrijke hoop. stichting Bando

Vergroot

Creation live - Het leven is geschapen en omringt ons iedere dag. Het doet wat het wil met ons, of het nauw klein of nietig is of overweldigend. We aanschouwen en ervaren en ik hop dat je er van leert genieten. stichting Bando

Vergroot

Dreams - Dromen, op zovele manieren in beeld en tekst gevat. Het s een echtpaar dat u ziet, al lijkt het beeld toevallige passanten. Maar wat maakt het uit, we gaan soms in onze gedachte onze eigen gang en maken onze eigen droom zoals een kind vaak al gewoon is te doen. stichting Bando