project: ninke bloemberg

Modehuis Nederland

Modehuis Nederland: een gezamenlijk digitaal initiatief van 7 musea met toonaangevende mode- en kostuumcollecties.

Mode en kostuums horen tot de meest aansprekende onderdelen van ons nationale culturele erfgoed. Ze spreken tot de verbeelding, omdat ze dicht bij mensen staan en een brug slaan tussen heden en verleden. Nederland herbergt meerdere waardevolle en bijzondere verzamelingen op dit gebied. Deze zijn ondergebracht in verschillende musea, waaronder Amsterdam Museum, Centraal Museum, Fries Museum Leeuwarden, Gemeentemuseum Den Haag, Museum Rotterdam, Paleis Het Loo Nationaal Museum en Rijksmuseum Amsterdam.
Vanwege de kwetsbaarheid van de objecten en de omvang van de collecties, kunnen deze niet permanent getoond worden. Door de krachten van de bovengenoemde musea online te bundelen, ontstaat een compleet en gevarieerd overzicht van dit bijzondere erfgoed.

Wat maakt dit initiatief bijzonder, innovatief en onderscheidend? Landelijk
zijn er binnen de culturele sector nog weinig samenwerkingsverbanden op dit niveau te vinden. Ook internationaal gezien, is het bundelen van de krachten op het gebied van één discipline binnen het nationale culturele erfgoed een novum. Bovendien zal de nieuwe, gezamenlijke mode- en kostuumsite op een aantrekkelijke manier het heden met het verleden verbinden. De bezoeker kan zich op verschillende niveaus verdiepen in de rijke kostuumgeschiedenis van ons land, maar heeft ook de mogelijkheid zich te laten informeren over hedendaagse en toonaangevende
ontwerpers uit binnen- en buitenland. Het leggen van verbanden tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ gebeurt al met veel succes in de verschillende tentoonstellingen en publicaties van deze zeven musea. De site wordt een unieke plaats, waar de koppeling tussen actuele mode en historische collecties te vinden is. Met deze gezamenlijke site voor mode en kostuumcollecties in Nederland, willen de betrokken musea de collecties als een Nederlands geheel presenteren onder de titel Modehuis Nederland.

De site heeft de volgende potentiële meerwaarde. Ze:
• maakt collecties, die vanwege hun kwetsbaarheid slechts tijdelijk getoond kunnen worden, permanent toegankelijk;
• vergroot de herkenbaarheid en diversiteit van de Nederlandse mode- en kostuumcollecties als geheel;
• toont deze specifieke collecties herkenbaar als één samenhangende Collectie Nederland;
• stimuleert kennisoverdracht, omdat het betrouwbare informatie geeft van de hand van specialisten;
• vormt een bron van inspiratie voor onder meer ontwerpers, docenten, studenten en de creatieve industrie in bijvoorbeeld tijdschriftenredacties, de theater- en filmwereld;
• toont de resultaten van eerdere projecten, waarbij moderne ontwerpers zich lieten inspireren door historische kostuums tijdens een depotbezoek.
• geeft informatie over mode opleidingen, stagemogelijkheden, lezingen en debatten;
• is dé plek online waar bezoekers terecht kunnen voor informatie uitwisseling op het gebied van mode en kostuums;
• biedt de mogelijkheid tot actieve participatie van bezoekers en vergroot daarmee de betrokkenheid;
• geeft de mogelijkheid tot het aantrekken van nieuwe publieksgroepen.

Vergroot

Modehuis Nederland - Een gezamenlijk initiatief van 7 Nederlandse musea met toonaangevende mode- en kostuumcollecties. ninke bloemberg