project: Maarten van der Heijden

141 DOZEN [141 BOXES]

Het Digitale Interactieve Internet Artwork in Progress '141 DOZEN' gaat over het uitpakken, archiveren en documenteren van de 141 verhuisdozen die ik al m'n hele leven met me meesleep

Van 5 maart 2008 tot 28 september 2009 werkte ik [zie hieronder] op de Rietveld Academie aan het kunstproject 141 DOZEN: het uitpakken, archiveren, documenteren, fotograferen en opruimen van de inhoud van de 141 verhuisdozen die op dat moment in mijn huis stonden. In maart 2008 had ik geen idee van wat er allemaal inzat: spullen die ik al mijn hele leven met me mee sleep: boeken, stapels papier, oude agenda's en dagboekjes, foto's en nog veel en veel meer. Dingen uit de verschillende huizen en plaatsen waar ik gewoond heb, en spullen die ik erin deed na de dood van mijn moeder, mijn vader en Omi...
Vanaf 5 maart 2011 werk ik verder aan de digitale/internet-versie van het project: het vullen van de 141 dozen op mijn website en het toevoegen van de commentaren van het publiek. Het project leent zich bij uitstek voor een voortzetting in digitale vorm. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het INTERNET en de NIEUWE (SOCIALE) MEDIA bieden.

Op maartenvanderheijden.nl is al veel te zien, o.a. een video, tekst, en objecten.

Ik ben Maarten van der Heijden, tweede-generatie-jood, geboren in 1947. Na een loopbaan als barokmusicus en kinderpsycholoog deed ik in 2010 eindexamen op de Gerrit Rietveld Academie met werk waarin mijn joodse achtergrond 'verwerkt' wordt.

Zie voor meer over mijzelf en mijn (andere) werk: maartenvanderheijden.nl

141 BOXES is een digitale vorm van autobiografische-archiefkunst. Binnen het project zullen ook verbanden worden gelegd met de autobiografische-archiefkunst van bijvoorbeeld Christian Boltanski, Andy Warhol en Sol LeWitt.

Vergroot

141BOXES - video-stills video dd. 15-03-2009 Maarten van der Heijden

Mijn persoonlijke doel is om mijn leven op orde te brengen, te documenteren en te archiveren via het project 141 DOZEN. Dit wil ik doen op het internet en met commentaar en hulp van anderen die het project kunnen volgen en becommentarieren. Hierbij bestaat mijn doelgroep uit alle mensen die Nederlands en/of Engels verstaan. De commentaren behoren bij het werk en krijgen een plaats op het internet.

Nieuwe media zijn essentieel in het project. 141 BOXES is een Tweetalig Interactief Internet Artwork in Progress: het INTERNET is een uitermate geschikt medium voor het project en ik ga gebruik maken van zoveel mogelijk technische snufjes om de enorme hoeveelheid data uit de dozen weer te geven, te sorteren en te beheren. Daarbij zal ik gebruik maken van het commentaar dat anderen via de SOCIAL MEDIA [TWITTER: @Maarten141BOXES; LinkedIn; Facebook; e-mail en een 141BOXESNewsletter] geven. Hierdoor kan het project een richting opgaan die ikzelf op dit moment nog niet kan overzien en dat vind ik belangrijk.

Het maken van interactieve kunst via internet en de nieuwe Social Media is innovatief. Het wordt een project waar iedereen aan mee kan doen. Ik heb gemerkt dat 't veel mensen aanspreekt en tot reflectie over hun eigen leven uitnodigt. Hierdoor zullen nieuwe publieksgroepen (in feite iedereen die Nederlands en/of Engels kan lezen) worden bereikt.
Ik ga ook met anderen samenwerken aan nieuwe distributievormen: momenteel denk ik bijv. aan een (interactieve!!) performance/lezing/voorstelling-vorm waarbij op verzoek van het publiek via een beamer delen van 141BOXES geprojecteerd worden. Hierbij werk ik samen met Jasper Hopman (theater-technicus / programmeur) en hierdoor wordt een ander publiek bereikt, nl. het theater-publiek.

PS
Het project is al gestart. Eventueel ontvangen geld zal besteed worden aan de digitale techniek.