project 2004

Expertmeeting ‘Meer Kleur in het Personeel’

Expertmeeting

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2004

Wat is er gedaan?
Een expertmeeting waarin aandacht werd besteed aan de tot stand koming van diversiteit in het personeelsbestand van musea. Aan de hand van presentaties van projecten en ervaringen bij politie, media en kunstonderwijs konden deelnemers kennisnemen van ervaringen met beleid en specifieke projecten op het gebied van culturele diversiteit in andere - niet museale - sectoren. Uit deze bijdragen en gesprekken die daarover ontstonden zijn aanbevelingen gedaan voor de museale sector.

Wat was de aanleiding?
Doelstelling van de expertmeeting was om een bijdrage te leveren aan de toegankelijkheid van het museum als arbeidsplaats voor mensen met een dubbele culturele achtergrond. Het ging daarbij om ‘meer kleur’ in het midden en hogere personeel. Concrete vragen die leefden waren: hoe wordt het aanbod van gekwalificeerde krachten met een dubbele culturele achtergrond zichtbaar en vindbaar en welke kansen zijn er te destilleren uit projecten tot dusver?

Wat heeft het opgeleverd?
• Kennisname van ontwikkeling op het gebied van diversiteit bij niet-museale sectoren
• Inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van wens en wil om te komen tot een meer divers personeelsbestand (waaronder het stagebeleid als mogelijke kans werd benoemd)
• Verspreiding van kennis van expertmeeting binnen netwerk Amsterdams Historisch Museum
• Vervolgoverleg binnen het Amsterdams Historisch Museum over het betreffende onderwerp
• In de vergadering van de Vereniging voor Rijksgesubsidieerde Musea (VRM) werd met enthousiasme verslag gedaan van de meeting. Ook in managementoverleg van de deelnemende musea kwam de bijeenkomst ter sprake
• Middels het blad Museumvisie is kennis van de expertmeeting verspreid

Meer informatie
Amsterdams Historisch Museum
T 020 5231822
M info@ahm.amsterdam.nl info@ahm.amsterdam.nl
Contactpersoon Renee Kistemaker, senior consultant research and development

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Verslag Expertmeeting Meer kleur in het personeel.