Sandra Trienekens

180* SPIN-OFF diversiteitsprojecten

in de culturele sector

Sandra Trienekens (Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het Stimuleringsbudget van Netwerk CS. Sinds 2002 heeft Netwerk CS vanuit haar Stimuleringsbudget circa 50 projecten (mede)gefinancierd, die allemaal nieuwe kennis en ervaringen meebrachten op het gebied van diversiteit in de kunsten. De resultaten van dit onderzoek zijn nu verschenen in de publicatie 180º, SPIN-OFF van diversiteitprojecten in de culturele sector". Daarin is een overzicht van de belangrijkste barrieres en inzichten bij de vergroting van diversiteit opgenomen.

Enlarge

180 graden spin-0ff publicatie -

Een van de voornaamste bevindingen uit het onderzoek is dat veel organisaties op projectbasis experimenteren met diversiteit. Dit gebeurt veelal op het gebied van programmering en publieksbereik. Slechts enkele culturele organisaties slagen er vervolgens in om de projectresultaten te implementeren in hun beleid en reguliere werkzaamheden. Dat betekent dat er veel kennis, geld en netwerken na ieder project verloren gaan. Dat levert vervolgens weer veel irritatie op bij (tijdelijke) projectleiders, opgebouwde samenwerkingsrelaties en het nieuwe publiek.

Daartegenover staat dat er ook veel positieve ervaringen zijn opgedaan. Sommige van de onderzochte diversiteitprojecten hebben een vervolg gekregen en worden verder ontwikkeld. Andere projecten worden niet voortgezet, maar organisaties houden er inzichten aan over die doorwerken in hun overige werkzaamheden. Organisties geven aan dat door het project diversiteit een thema binnen hun organisatie is geworden, er vervolgcursussen zijn ontstaan., netwerken zijn ontwikkeld en er sprake is van voortschrijdend inzicht.

Netwerk CS wil zich middels de de publicatie inzetten om waar mogelijk te ondersteunen in de beleidsontwikkeling van instellingen die het roer om willen gooien en willen investeren in 180 º veranderingen, waarbij artistiek inhoudelijke- , personele- en publieke diversiteit een belangrijke rol gaan spelen. Want hoge kwaliteitsnormen hebben niets met elitaire kunst te maken!

U kunt hier de publicatie SPIN-OFF van diversiteitsprojecten in de culturele sectordownloaden.