project 2002

European Urban Theatre Festival

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2002

Wat is er gedaan?
• Een vijfdaags festival waar tien producties te zien waren uit negen verschillende landen.
• Het festival werd gecombineerd met een tweedaagse conferentie met als voornaamste doel het analyseren van het heden en visualiseren van de toekomst van urban theatre, de getoonde producties vormden een vertrekpunt voor de gesprekken.
• Samenwerking met de Britisch Council, het Goethe Instituut, het Instituto Cervantes, het Instituto Italiano di Cultura, Maison Decartes, Vlaams Cultureel Centrum de Brakke Grond.

Wat was de aanleiding?
Het Amsterdamse Theater Cosmic organiseerde in samenwerking met verschillende Europese culturele instanties in april 2001 een kleine eerste conferentie over de waarde van multicultureel theater in Europa, en de wijze waarop dit theater binnen een festivalcontext zou kunnen worden gepresenteerd. Op deze conferentie vielen veel termen die poogden de complexiteit van het soort theater dat in de hedendaagse grote steden in Europa wordt gemaakt te omvatten. De term die toen na vurige discussies stand hield was urban theatre, en zo werd het European Urban Theatre Festival geboren.

Wat heeft het opgeleverd?
• Vele inhoudelijke gesprekken ,discussies en debatten, uitwisseling van kennis etc. op verschillende terreinen: terminologie: wat is urban theatre?; beeldvomring van urban theatre en misverstanden in de praktijk; strategieën in het kunstvakonderwijs; strategieën in de theaterpraktijk; internationale strategieën.
• Conclusie: het organiseren van een urban theatre conferentie/festival is geen overbodige luxe. Als het theater wil overleven, moet het zijn relevantie behouden, en zich als medium niet vervreemden van de omgeving waarin het ontstaat en zich presenteert. Urban theatre kan een cruciale rol vervullen bij het herstellen van de band tussen samenleving en theater. De tijd is rijp om urban theatre makers serieus te nemen. Ondersteuningsmogelijkheden zouden kritisch tegen het licht gehouden moeten worden op eventuele uitsluitende werking en vervolgens beter moeten worden afgestemd op het theater van de toekomst. Theatermakers zelf kunnen hun positie verstevigen door vasthoudend op zoek te blijven naar partners en samenwerkingsmogelijkheden.
• Een aantal aanbevelingen voor toekomstige conferenties: conferentie inrichten aan de hand van een aantal verdiepingsthema’s zoals betekenis van het concept stad in onze tijd, de afstemming van subsidiemogelijkheden op de praktijk van urban theatre en inhoudelijke benaderingen van urban theatermakers in verschillende Europese landen; deel van de conferentie opdelen in kleinere werkgroepen zodat aanwezigen zich kunnen richten op hetgeen zij interessant vinden of conferenties concentreren rondom specifieke thema’s.

Meer informatie
MC
Contactpersoon Katja Hieminga
W: www.mconline.nl
T: 020 6065060

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het verslag European Urban Theatre Festival.