museumtours

Wat vonden de eerste testpersonen van Museumtours versie 1 & 2

Op 17 augustus zijn de eerste proeven van Museumtours voorgelegd aan een testgroep. Tien personen (vier mannen en zes vrouwen, in leeftijd variërend van 25 tot 77) kregen de gelegenheid om twee proefversies uit te proberen. Ze werden nauwkeurig geobserveerd tijdens hun virtuele museumbezoek en na hun ervaring uitgebreid ondervraagd. Doel van de test was het peilen van het gebruiksgemak, de navigatiemogelijkheden, vormgeving, duidelijkheid van schermopbouw en informatie(lagen) en algehele attractiviteit. Daarnaast werd bekeken of de proefpersonen Museumtours daadwerkelijk beleefden als een rondgang door een reële museale presentatie. De werking van ‘walkthrough’ software met als doel een maximale beleving van ‘the real thing’, die immers een belangrijke meerwaarde van Museumtours moet vormen. De uitkomsten worden gebruikt bij het maken van keuzes voor de definitieve uitvoering van Museumtours.

Proefversie 1 is een korte versie van het allereerste prototype waarvoor de tentoonstelling Macht en Mystiek, Egmond in de Middeleeuwen (Stedelijk Museum Alkmaar) model stond. In de film kan de bezoeker met de navigatieknop zijn route bepalen. De buttons die leiden naar de eerste informatielaag zijn aangebracht als iconen in het videobeeld.. Bij aanklikken verdwijnt het videobeeld om plaats te maken voor tekst, illustratie, diashow of een verdiepende video over het aangeklikte onderwerp.

Proefversie 2 is een korte versie van de pilot die we maken met het Princessehof Leeuwarden met de tentoonstelling Oranjegoed! Vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek. Ook hier kan de bezoeker zijn route bepalen met de navigatieknop. De informatiebuttons zijn als alternatief in een scrollbar naast het videobeeld aangebracht. Bij aanklikken verschijnen de diverse informatielagen in een apart scherm onder in beeld.

Belangrijkste uitkomsten uit test:
Versie 2 had duidelijk de voorkeur. Hoewel er nog het nodige aan te verbeteren valt, vooral qua gebruiksgemak en duidelijkheid, scoorde deze proefversie in alle opzichten beter.

Hoofdvraag naar gebruiksgemak informatielinks:
Tot onze verrassing reageerde men positief op het aanbod van informatielinks buiten beeld, zoals in versie 2. Terwijl we eerst dachten dat informatiebuttons in beeld de voorkeur zou krijgen. Maar nee, apart vond men wel zo overzichtelijk. Als de relatie tussen de objecten in het beeld en de informatielinks en maar duidelijk is. Daar schortte het nog wel aan, maar dat is te verhelpen.

Waarvoor waardering, interesse:
Alle proefpersonen gaven aan wel interesse te hebben in een site als Museumtours als dat on line zou zijn. Men zag, ondanks de beperkingen van de proefversie, de potentie van een virtueel museumbezoek vanaf de eigen pc wel in. Ter voorbereiding van een werkelijk bezoek, of achteraf, om de tentoonstelling nog eens te kunnen zien of voor meer achtergrondinformatie. Ook in plaats van een bezoek aan het museum, als dat te ver weg zou zijn of als de tentoonstelling gemist is.

Wat moet worden verbeterd:
Duidelijk was dat de navigatie zoals dat werd aangeboden in de proefversie voor verbetering vatbaar is. Ook de beleving van de ruimte vond men niet altijd overtuigend, daar moet bij de opnames meer rekening mee worden gehouden. Meer gesproken tekst en minder leestekst, was ook een van de uitkomsten waar we veel aan hebben. En saaie, vertragende stukken zouden mensen doen afhaken, zoals tussenruimtes als gangen, een trap en dergelijke.
Ook lijken bepaalde services interessant te zijn om verder uit te zoeken, zoals chatten met andere bezoekers, ticket on line, kunnen opslaan van informatie uit Museumtours, of een abonnement op Museumtours.

Conclusie:
Om Museumtours een succes te laten zijn moet het meer zijn, maar soms ook minder dan de originele presentatie. Pure registratie is voor de gemiddelde gebruiker niet interessant genoeg. Het vergt een eigen regie. Of zou hier bij het tentoonstellingsconcept zelf al rekening moeten worden gehouden?