project 2005

Studiedag Jong & Grijpbaar

Studiedag op het gebied van culturele jongerenmarketing

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

Enlarge

Handboek Jong & Grijpbaar -

With:

2005

Wat is er gedaan?
Voor de ontwikkeling van de handvatten ter stimulans van jongerenmarketing werden diverse activiteiten georganiseerd:
• opzet van kerngroep, begeleidingscommissie.
• workshops voor kerngroep en begeleidingscommisie waarin de studiedag werd voorbereid en informatie over do’s en don’ts van het maken van websites voor jongeren.
• onderzoek en metingen: in het project werd benadrukt dat het van belang is de effecten van marketing te meten: - Letty Ranshuysen maakte een handleiding met tien stappen om effecten te meten – bij de evaluatie zijn de effecten en bevindingen van het project onderzocht Jong & grijpbaar onderzocht – onderzoek naar succesfactoren van CKV vouchers.
• Lezing op Publiciteitsbeurs 2005.
• Expertmeeting CKV vouchers.
• Studiedag over culturele jongerenmarketing waarin kennis opgedaan in het project Jong & Grijpbaar werd gedeeld met andere organisaties en instellingen zoals bibliotheken, gemeenten en instellingen die zich bezig houden met educatie.
• Marketinghandboek Jong& Grijpbaar: Franky Devos schreef een marketinghandboek in opdracht van het Bureau Promotie Podiumkunsten. Hierin worden hele praktische tips gegeven voor jongerenmarketing.

Wat was de aanleiding?
Bureau Promotie Podiumkunsten wilde met het marketingproject Jong & Grijpbaar handvatten ontwikkelen ter stimulans van adequate jongerenmarketing door podia, gezelschappen, festivals en (podium-) kunstsamenwerkingsverbanden.
De handvatten diende op drie verschillende terreinen ontwikkeld te worden: 1. het bereiken van meer jongeren (15-25 jaar) waardoor zij meer culturele uitingen gaan bezoeken, waaronder theater 2. het krijgen van meer diversiteit in de genrekeuze van jongeren 3. het stimuleren van het gebruik maken van CKV-vouchers door jongeren voor het bezoeken van deze uitingen.

Wat heeft het opgeleverd?
• Inzicht in de stand van zaken op het gebied van jongerenmarketing in Nederland. Deze bleek minder ver ontwikkeld dan men bij aanvang van het project verwachtte. Het bleek bij verscheidene podia en instellingen nodig om eerst nog de jongerenmarkting op de kaart te zetten. Hiermee is door het project een begin gemaakt.
• Leden van de kerngroep en commissie hebben hun kennis en ervaring vergroot en jongerenmarketing heeft meer en op een ruimere wijze hun aandacht gekregen.
• de aanwezige kennis en kunde in verschillende podia en instellingen is verder ontwikkeld.
• uitwisseling van kennis en ervaringen door diverse podia en instellingen.
• een handboek jongerenmarketing dat praktisch inzetbaar is.
• een studiedag die jongerenmarketing op de kaart heeft gezet en een stimulans heeft gegeven.

Meer informatie
Bureau Promotie Podiumkunsten
Contactpersoon: Ruth Giebels
E: ruth@promotiepodiumkunsten.nl
T: 020- 5789200

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Jong & Grijpbaar is een uitgave van het Bureau Promotie
Podiumkunsten (projectleider Ruth Giebels) en International Theatre & Film Books Amsterdam. Auteur: Franky Devos
Marketinghandboek Jong & Grijpbaar is te bestellen in alle boekhandels in Nederland en Vlaanderen onder ISBN-nummer: 90.6403.6810